Veroprofessori Reijo Knuutinen Alma Talentissa: Miksi asiantuntijaryhmä ei päätynyt esittämään osinkojen lähdeverotusta?

  • Valtiovarainministeriön asiantuntijaryhmän mukaan osinkojen uusi lähdevero soveltuisi Suomen verojärjestelmään huonosti. Asiantuntijaryhmä arvioi, että sijoitusrahastoja saattaisi siirtyä sellaisiin valtioihin, joissa tällaista veroa ei ole. Lähdevero lisäisi myös eläkejärjestelmän tosiasiallista verorasitusta.
  • Ryhmän raportti on ollut kesän aikana lausuntokierroksella. Vero-oikeuden ja finanssioikeuden professorit, Verohallinto, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Säätiöt ja rahastot ry, Asianajaliitto, Tela, Keva, Rakli ry, Pörssisäätiö, Keskuskauppakamari, EK ja FA ovat samoilla linjoilla, että lähdeveroa ei tule ottaa käyttöön.
  • SAK ja Finnwatch ry kannattavat veroa.

Institutionaalisille sijoittajille kaavailtu osinkojen lähdevero on esillä 8. syyskuuta 2021 alkavassa hallituksen budjettiriihessä. Alma Talent haastatteli valtiovarainministeriön asiantuntijaryhmässä mukana ollutta Turun yliopiston veroprofessori Reijo Knuutista. Hän on vahvasti sillä kannalla, että lähdeveroa ei kannattaisi ottaa käyttöön siitä huolimatta, että lähdeverolle katsottiin olevan perusteita veropohjan tiivistämisessä.

”Tällainen lähdevero soveltuisi huonosti nykyiseen osinkoverojärjestelmään ja tekisi järjestelmästä vieläkin monimutkaisemman. Julkisuudessa on saattanut syntyä kuva siitä, että tällaisella keinolla voitaisiin kohdistaa verorasitusta ulkomaisiin sijoittajiin. Ei ole kuitenkaan mahdollista kohdistaa lähdeverotusta esimerkiksi ulkomaisiin eläkesäätiöihin ja sijoitusrahastoihin ilman, että myös kotimaiset vastaavat toimijat tulisivat veron piiriin”, Knuutinen sanoo Alma Talentin haastattelussa.

Knuutinen toteaa, että veron periminen olisi monissa tapauksissa hankalaa, sillä monet Suomen solmimat verosopimukset rajoittavat verotusoikeutta eikä sopimusten muuttaminen ole yksinkertaista.

Työryhmä arvioi raportissaan, että osinkojen lähdevero vaikuttaisi myös sijoittajien käyttäytymiseen, eli saattaisi innostaa verosuunnitteluun ja joidenkin sijoitusrahastojen siirtymisen sellaisiin valtioihin, joissa lähdeveroa ei ole.

”Kun lisäksi kertyvien verotuottojen määrään liittyy arviomme mukaan epävarmuutta, niin päädyimme siihen, että lähdeveroa ei tulisi säätää.”

Knuutinen muistuttaa, ettei nollaverotustilanteissakaan ole kysymys verovapaasta tulossa taloudellisessa mielessä. Ulkomaisessa omistuksessa olevat yhtiöt maksavat Suomessa voitoistaan yhteisöveroa.