Kysely: Digipalveluilla iso merkitys pankkien asiakastyytyväisyyteen – suomalaiset pankkiasiakkaat Pohjoismaiden tyytyväisimpiä

  • Keskeinen pankkien asiakastyytyväisyyteen vaikuttava seikka on toimivat digipalvelut.
  • Suomi sijoittuu Pohjoismaisessa vertailussa sekä yksityis- että yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyyden kärkeen.
  • Pankkien asiakastyytyväisyyden lasku on taittunut yksityispuolella. Yrityspuolella tyytyväisyys on hienoisessa nousussa.
  • Luvut selviävät EPSI Ratingin kyselystä. Linkki raporttiin jutun lopussa.

Hyvät digitaaliset palvelut vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen suhteellisen paljon, selviää EPSI Ratingin kyselystä. Alle 44-vuotiaista yli 60 prosenttia uskoo digitaalisten palvelujen lähitulevaisuudessa täyttävän henkilökohtaisen palvelun tarpeensa. Yli 60-vuotiaiden keskuudessakin osuus on lähes 40 prosenttia.

”Finanssiala on yksi maailman digitalisoituneimmista toimialoista, ja pankit panostavat voimakkaasti digipalveluihinsa. Kyselyn tulokset osoittavat, että suunta on oikea”, kommentoi Finanssiala ry:n kehitysjohtaja Katja Repo.

Koronatilanne laski hieman asiakkaiden tyytyväisyyttä pankkien toimintaan. Nyt lasku on kuitenkin taittunut, ja yrityspuolella tyytyväisyys on jopa kääntynyt hienoiseen nousuun. Pohjoismaisessa vertailussa suomalaispankit ovat sekä yksityis- että yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyyden kärjessä.

Viime vuoden kyselyn vastaajat antoivat pankeille kritiikkiä muun muassa siitä, että koronakriisin myötä muuttuneita odotuksia ja tarpeita ei otettu tarpeeksi huomioon. Asiakastyytyväisyyden pysyminen edellisvuoden tasolla kertoo, että pankit ovat vuoden aikana tehneet nopeita muutoksia muun muassa digipalveluihinsa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja