Nordic Payments Council julkaisi tili- ja pikasiirtopalveluiden sääntökirjat

Tärkeä saavutus pohjoismaisille pankeille

Sääntökirjat tulevat voimaan vuoden kuluttua julkaisuajankohdasta. Kyseessä on tärkeä saavutus pohjoismaisille pankeille maksujen integroimisen ja harmonisoimisen näkökulmasta. NPC:n tili- ja pikasiirtopalveluiden kautta pohjoismaiset pankit voivat tarjota kuluttajille ja yrityksille helpompia ja nopeampia maksuja Ruotsin ja Tanskan kruunuissa riippumatta siitä, onko kyseessä kotimaan maksu vai rajat ylittävä maksu. Tarvittavan monivaluuttaisen maksujärjestelmän NPC:n maksuskeemojen mukaisille maksuille rakentaa P27 Nordic Payments Platform. 

NPC:n sääntökirjoista sekä P27:n rakentamasta maksujärjestelmästä hyötyvät niin yritykset kuin kuluttajatkin. Niiden ansiosta kuluttajat pystyvät maksamaan DKK ja SEK määräisiä rajat ylittäviä maksuja yhtä nopeasti ja helposti kuin kotimaan maksuja. Yrityksille etuna on erityisesti se, että ne pystyvät lähettämään ja vastaanottamaan DKK ja SEK maksuja yhteisillä säännöillä ja standardeilla, mikä tehostaa yritysten maksamisen prosesseja.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat