Nuoret poliitikot kokoontuivat After Workeille keskustelemaan sijoittamisesta: Matias Marttinen ja Jaakko Mustakallio hehkuttivat kansankapitalismia

Panelistit kansanedustaja Matias Marttinen (kok.) ja Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio (vihr.) pohtivat toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin alustuksen pohjalta kansankapitalismia. Keskustelua herätti muun muassa osakesäästötilin yläraja.
  • Kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttinen ja vihreiden Jaakko Mustakallio pitävät kansankapitalismia tarpeellisena asiana.
  • Osakesäästötilin ylärajan nosto herätti keskustelua.
  • Talousosaamisen kehittäminen sai kannatusta kokoomuksen ja vihreiden keskuudessa sekä vaikuttajakyselyssä yli puoluerajojen.
  • Finanssialaa koskettavan sääntelyn tulee olla yhteiseurooppalaisesti linjakasta.

 

Finanssiala ry (FA) järjesti nuorten poliitikkojen After Work -tilaisuuden osana Arkadia2023-ohjelmaa. Nuoret vaikuttajat saivat esimakua FA:n tuoreesta vuoden 2022 elo-syyskuussa teetetystä vaikuttajatutkimuksesta. Tutkimustulokset julkistettiin keskiviikkona 16.11.

Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi iloitsi siitä, että kyselyn mukaan enemmistö suomalaispäättäjistä ymmärtää laajalti kansankapitalismin merkityksen. ”Säästöt luovat turvaa kansalaisille ja parantavat yhteiskunnan riskinkantokykyä.”

Lähes kolme neljäsosaa (72 prosenttia) poliittisista päättäjistä on sitä mieltä, että suomalaisten halukkuutta säästämiseen ja sijoittamiseen ei saa heikentää kiristämällä sijoittamisen verotusta.

Suurimmista puolueista vahvin tuki kansankapitalismille löytyy kokoomuksesta – 94 prosenttia kyselyyn vastanneista kokoomuspäättäjistä vastustaa säästämisen ja sijoittamisen verotuksen kiristämistä. Sosialidemokraattien luku on 57 prosenttia ja perussuomalaisten 54 prosenttia. Vastaavasti keskustalaisista 84 prosenttia, vihreistä 57 prosenttia ja vasemmistoliiton päättäjistä 50 prosenttia antaa tuen kansankapitalismille.

Kansanedustaja Matias Marttinen (Kok.) hehkutti, että tuloksista ilmenee yli puoluerajojen halu parantaa ja selventää kansankapitalismin rajoituksia. Marttinen listasi osakesäästötilin kehittämiseksi kolme toimenpidettä: ”Säästötilin katto tulee purkaa kokonaan, sitä koskevat sanktiot pitää poistaa ja  osakesäästötili tulee tuoda samalle tasolle muiden sijoitusvälineiden kanssa.”

Vihreiden Jaakko Mustakallio toi kommenttipuheenvuorossaan esille näkemyksen, että osakesäästötili on hyvä esimerkki yhteiskunnallisesta toimenpiteestä, jolla voidaan kannustaa ihmisiä vaurastumaan sekä hankkimaan omaisuutta. Mustakallion mielestä osakesäästötilin katon poistaminen kokonaan on mahdollista, mikäli tätä varten mietitään erillistä verokohtelua.

Osakesäästötili estää sijoitusten verottamista moneen kertaan. Yhteensä 68 prosenttia päättäjistä kannattaa FA:n kyselyn mukaan osakesäästötilin 50 000 euron ylärajan kaksinkertaistamista.

Talousosaamista lisättävä perusopetuksessa

Marttinen ja Mustakallio painottivat, että tulevaisuudessa suomalaisten varallisuutta tulee kehittää talousosaamisen vahvistamisella. ”Kyse on isosta asiasta, josta on keskustelu aivan liian vähän julkisuudessa. Talousosaaminen pitäisi ottaa osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja toista astetta”, sanoo Marttinen.

FA:n Kaupin mukaan kansankapitalismin kehittämistä koskettavat muutokset tulee harkita tarkkaan, sillä jatkuvat toimenpiteet sekoittavat kansalaisten ymmärrystä ja vaikeuttavat tiedon omaksumista.

Aula Research Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi 235 vaikuttajaa. Poliittisista päättäjistä vastaajina olivat muun muassa kansanedustajat, erityisavustajat ja valtiosihteerit, puoluejohto sekä puoluehallitusten ja -valtuustojen jäsenet.​ Kyselyyn vastasi yhteensä 127 poliittista päättäjää.  Heidän lisäkseen kysely kohdennettiin johtaville virkamiehille relevanteista ministeriöistä ja virastoista sekä Finanssialan muille keskeisille sidosryhmille.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

VAIKUTTAMINEN

Pirita Ruokonen

Yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuuspäällikkö