Pankkivero rankaisee pankkeja ja niiden asiakkaita

​Finanssialan Keskusliitto (FK) vastustaa kotimaisen pankkiveron käyttöönottoa. Pankkiveron käyttöönottoa ehdotetaan VM:n tänään julkistamassa talousarvioehdotuksessa. ”Vero nostaa tuntuvasti pankkien kustannuksia ja heikentää talouskasvun edellytyksiä Suomessa”, toteaa FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Pankkien kustannusten nousu siirtyy merkittävältä osin eteenpäin niiden asiakkaille. Käytännössä tämä näkyy aiempaa suurempina lainojen korkomarginaaleina ja korkeampina asiakasmaksuina. Näihin kohdistuu jo nyt tuntuvia korotuspaineita käynnissä olevien sääntelyuudistusten ja pankkien oman varainhankinnan kallistumisen vuoksi. Kustannusten nousu vaikuttaa myös siihen, minkälaisia rahoituspalveluja pankit jatkossa tarjoavat asiakkailleen ja missä laajuudessa.

”Nykyisenkaltaisessa vaikeassa taloustilanteessa tulee ehdottomasti välttää toimenpiteitä, jotka heikentävät työllisyyttä vaikeuttamalla rahoituksen välittymistä taloudessa ja nostamalla investointien rahoituskustannuksia”, toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi toteaa.

”Suomen pitää odottaa EU:n kriisienhallintadirektiivin hyväksymistä ennen kansallisten veroratkaisujen tekemistä”, Piia-Noora Kauppi vaatii.

Direktiiviesitykseen sisältyy ehdotus kriisienhallinnan rahoituksen järjestämisestä kansallisesti. Käytännössä direktiiviesitys edellyttää kriisienhallinta-/vakausrahastojen perustamista EU-maihin. Varat kerättäisiin ja rahastoitaisiin luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä riskiperusteisilla maksuilla.

Mikäli pankkivero kaikesta huolimatta päätetään ottaa Suomessa käyttöön, veron laskennassa tulee ottaa huomioon verovelvollisen toiminnan riskipitoisuus. Lisäksi veron pitää olla verotuksessa vähennyskelpoinen. Verovelvollisten joukko pitää myös määritellä siten, että se ei vääristä kilpailua pankkien ja muiden luottolaitosten välillä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi
Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala puh. 020 7934273