Positiivinen luottotietorekisteri käyttöön huhtikuussa – ylivelkaantumisen torjuntaa helpottaisi, jos pankki voisi omatoimisesti tarkastaa asiakkaan tiedot

Positiivinen luottotietorekisteri helpottaa lainanmyöntämistä ja auttaa ylivelkaantumisen torjunnassa. Kuva: Shutterstock
  • Huhtikuun alusta alkaen luottolaitokset käyttävät positiivista luottotietorekisteriä asiakkaan luottokelpoisuuden arviointiin.
  • Positiivinen luottotietorekisteri helpottaa lainanmyöntämistä ja auttaa ylivelkaantumisen torjunnassa.
  • Finanssialan toive on, että luottolaitos voisi käyttää rekisterin tietoja oma-aloitteisesti ilman asiakkaan aloitetta.
  • Rekisterin oma-aloitteinen käyttö helpottaisi pankkeja maksuongelmien torjumisessa.
  • Huhtikuun alussa aukeaa myös yksityishenkilöiden asiointipalvelu, jossa voi tarkistaa omien luottojensa tiedot ja tehdä omaehtoisen luottokiellon.

Positiivinen luottotietorekisteri kerää yhteen kansalaisten eri luottolaitoksista ottamat velat. Luotonantajat raportoivat myönnetyt lainat rekisteriin ja käyttävät rekisteristä saatavia tietoja lainanhakijan luottokelpoisuuden arvioinnissa. Lainaa hakiessa velanhakijan kokonaistaloudellista tilannetta voidaan siis rekisterin avulla arvioida nykyistä paremmin. Rekisteri otetaan käyttöön huhtikuun 2024 alussa.

Luottolaitokset keräävät parhaillaan suomalaisten luottoja, kuten asuntolainoja, pikavippejä ja osamaksuja positiiviseen luottotietorekisteriin. Huhtikuun alusta alkaen rekisteri helpottaa pankin tai muun luotonantajan työtä asiakkaan luottokelpoisuuden arvioinnissa. Rekisterissä näkyy myös, jos luoton maksussa on ollut yli 60 päivän viive.

”Positiivinen luottotietorekisteri tarjoaa hyvän pohjan asiakkaan luottokelpoisuuden arvioinnille ja samalla auttaa suitsimaan ylivelkaantumista. Rekisteristä näkee, jos esimerkiksi olemassa olevien luottojen maksussa on viivästyksiä. Näin luottolaitos voi jo hyvissä ajoin ryhtyä toimiin ehkäistäkseen asiakkaan velkaongelmia”, kertoo Finanssiala ry:n johtava lakimies Antti Laitila.

Rekisterin nykymuodossa pankit ja muut rahalaitokset saavat käyttää rekisterin tietoja vain, kun asiakas hakee uutta luottoa tai asiakas haluaa muuttaa olemassa olevaa lainaansa. Pankki ei saa tarkastella asiakkaan tietoja ilman asiakkaan aloitetta esimerkiksi maksuhäiriötilanteessa.

”Velallinen ei välttämättä ota välittömästi yhteyttä luotonantajaan maksuvaikeuksia kohdatessaan. Ylivelkaantumisen torjuntaa helpottaisi, jos pankki voisi omasta aloitteestaan tarkastaa asiakkaan luotot ja ehdottaa vaikkapa lainojen uudelleenjärjestelyä tai muuta keinoa jo ennen kuin asiakas on ongelmissa maksujensa kanssa.”

Rekisteri palvelee myös kuluttajaa, joka voi tarkastaa yksityishenkilön asiointipalvelusta omien luottojensa tiedot ja esimerkiksi tehdä omaehtoisen luottokiellon. Tämä auttaa parantamaan oman talouden hallintaa.

Taloyhtiölainat mukaan

Oikeusministeriön työryhmä kaavailee jo laajennusta positiiviseen luottotietorekisteriin. Tarkoitus on mahdollistaa huoneistotietojärjestelmän tietojen siirtäminen positiiviseen luottotietorekisteriin. Siirrettävät tiedot koskevat taloyhtiölainojen osakaskohtaisia velkaosuuksia, jotka ovat välttämättömiä yksityishenkilön luottokelpoisuuden arviointia varten.

“Taloyhtiölainat muodostavat merkittävän osan suomalaisten veloista, eivätkä ne näy suoraan henkilöasiakkaan tiedoissa. Laajentaminen huoneistotietojärjestelmään on perusteltua”, Laitila toteaa.

Laitila korostaa, että tietojen tulee siirtyä suoraan huoneistotietojärjestelmän ja positiivisen luottotietorekisterin välillä. Tietojen siirtäminen ei saa vaatia lisätöitä pankeilta tai viranomaisilta.

”Positiivisessa luottotietorekisterissä olevat tulorekisterin tiedot siirtyvät automaattisesti, eikä niitä tarvitse erikseen ilmoittaa. Sama periaate tarvitaan huoneistotietojärjestelmään”, Laitila korostaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan