Suomalaisten luotot jo lähes kerättynä – positiivinen luottotietorekisteri käyttöön huhtikuussa

Huhtikuun alusta 2024 alkaen luottolaitokset käyttävät positiivista luottotietorekisteriä asiakkaan luottokelpoisuuden arviointiin. Kuva: Shutterstock
  • Suomalaisten luottojen kerääminen positiiviseen luottotietorekisteriin sujuu mallikkaasti.
  • Suomen kotitalouksien luottokanta on 143 miljardia euroa, ja lähes koko potti on jo ilmoitettu rekisteriin.
  • Huhtikuun alusta 2024 alkaen luottolaitokset käyttävät positiivista luottotietorekisteriä asiakkaan luottokelpoisuuden arviointiin.
  • Positiivinen luottotietorekisteri yksinkertaistaa lainanhakemisprosessia ja auttaa ylivelkaantumisen torjunnassa.
  • Finanssiala ry on esittänyt kehitystoiveen, että luottolaitos voisi käyttää rekisterin tietoja oma-aloitteisesti ilman asiakkaan aloitetta.
  • Se helpottaisi pankkeja maksuongelmien torjumisessa

Positiivinen luottotietorekisteri kerää yhteen kansalaisten eri luottolaitoksista ottamat velat. Luotonantajat raportoivat myönnetyt lainat rekisteriin ja käyttävät rekisteristä saatavia tietoja lainanhakijan luottokelpoisuuden arvioinnissa. Lainaa hakiessa velanhakijan kokonaistaloudellista tilannetta voidaan siis rekisterin avulla arvioida nykyistä paremmin. Rekisteri otetaan käyttöön huhtikuun 2024 alussa.

Luottojen ilmoittaminen positiiviseen luottotietorekisteriin etenee mallikkaasti. Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön huhtikuun alussa 2024, ja lähes koko suomalaisten kotitalouksien luottokanta on jo ilmoitettu rekisteriin. Positiivinen luottotietorekisteri antaa pankeilla ja muille luottolaitoksille pohjan asiakkaan luottokelpoisuuden arvioinnille ja samalla auttaa suitsimaan ylivelkaantumista.

”Rekisteristä näkee, jos esimerkiksi olemassa olevien luottojen maksussa on viivästyksiä. Näin luottolaitos voi jo hyvissä ajoin ryhtyä toimiin ehkäistäkseen asiakkaan velkaongelmia”, kertoo Finanssiala ry:n johtava lakimies Antti Laitila.

Rekisterin käyttöönoton jälkeen järjestelmän kehitystä jatketaan. Finanssiala ry:n toive on, että luottolaitokset pääsisivät tarkastelemaan asiakkaan tietoja ilman asiakkaan aloitetta esimerkiksi maksuhäiriötilanteessa.

”Ylivelkaantumisen torjuntaa helpottaisi, jos pankki voisi omasta aloitteestaan tarkastaa asiakkaan luotot ja ehdottaa vaikkapa lainojen uudelleenjärjestelyä tai muuta keinoa jo ennen kuin asiakas on ongelmissa maksujensa kanssa”, Laitila sanoo.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan