Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski pankeissa pysynyt ennallaan

Riskiä ei voi poistaa kokonaan

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski suomalaispankeissa ei ole erityisesti kohonnut viime aikoina.  Kuva: Andre Boukreev/Shutterstock
  • Suomalaispankkien riski rahanpesun ja terrorismin rahoittamiseen on pysynyt entisellä tasollaan.
  • Riski on kuitenkin merkittävä, sillä osa pankkien tarjoamista palveluista on luonnostaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen näkökulmasta korkeariskisiä. Tällaisiin palveluihin kuuluvat talletuspalvelut, käteispalvelut, maksutilipalvelut, rahanvälitys ja maksutapahtumien toteutus ja vastaanotto.
  • Näiden palveluiden ominaisriskiä on vaikea laskea ilman, että palvelu hidastuu tai vaikeutuu kohtuuttomasti.

Finanssivalvonta (Fiva) on julkaissut yhteenvedon arviostaan suomalaisten luottolaitosten riskistä joutua hyväksikäytetyksi rahanpesussa ja terrorismin rahoituksessa. Riskiarvio perustuu osittain Finanssivalvonnan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ominaisriskiarvioon, joka julkaistiin huhtikuussa 2022.

Finanssivalvonnan julkaiseman riskiarvion mukaan suomalaisissa pankeissa on merkittävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Riski on neliportaisella asteikolla mitattuna toiseksi ylimmällä tasolla.

Korkea riski liittyy luonnostaan joihinkin pankkien tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin, eikä riskiä voi kokonaan poistaa ilman, että siitä aiheutuu merkittävää haittaa asiakkaille tai itse palveluille. Korkean riskin palveluja ovat sellaiset, jotka mahdollistavat varojen saattamisen laillisen maksujärjestelmän piiriin, niiden säilyttämisen sekä varojen siirtämisen nopeasti, tarvittaessa rajojen yli.

”Fivan riskiarvion perusteella ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että pankkien rahanpesun torjunnassa olisi merkittäviä puutteita”, sanoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mika Linna. Valvojan riskiarvion laatiminen perustuu rahanpesulakiin ja kuvaa asioita, joihin Fiva tulee kiinnittämään huomiota omassa valvonnassaan.

”Pankit suhtautuvat rahanpesun ja terrorismin torjuntaan vakavasti. Ne pyrkivät jatkuvasti tehostamaan rahanpesun torjuntaa esimerkiksi keskinäisen tietojenvaihdon esteitä purkamalla”, Linna kertoo.

”Vuonna 2021 suomalaiset pankit tekivät lähes 14 000 rahanpesuilmoitusta. Pankkiemme panostukset rahanpesun ja talousrikosten torjuntaan ylittävät varovaisenkin arvion mukaan vuositasolla 100 miljoonaa euroa.”

MIKA LINNA, johtava asiantuntija

Jos riski haluttaisiin kokonaan välttää, hidastuisivat ja hankaloituisivat tietyt palvelut merkittävästi. Jo nyt tavallinen pankkiasiakas huomaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät toimet esimerkiksi pankin esittäminä kyselyinä varojen alkuperästä talletusten tai tilisiirtojen yhteydessä. Pankit tasapainoilevat jatkuvasti lakisääteisten velvoitteidensa ja palveluiden sujuvuuden välillä.

Sektorikohtainen riskiarvio perustuu osittain Fivan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ominaisriskiarvioon, joka julkaistiin huhtikuussa 2022.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan