Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta: Tietojenvaihtoa pohtimaan valtion työryhmä

TERVETULLUT TYÖRYHMÄ

Kuva: Nadia_If/Shutterstock
  • Valtiovarainministeriö asettaa työryhmän tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa.
  • Finanssiala ry (FA) on pitkään ajanut tietojenvaihdon parantamista eri viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten, esimerkiksi finanssiyhtiöiden, välillä.
  • FA:lla on edustus työryhmässä.

Valtiovarainministeriö julkaisi huhtikuussa selvityksen tietojenvaihdon parantamisesta kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa. Tarkoituksena oli selvittää tietojenvaihtoon liittyviä esteitä ja mahdollisia kehittämistarpeita. Nyt asetetun työryhmän tehtävänä on valmistella toimintasuunnitelma tietojenvaihdon parantamiseksi.

Valtiovarainministeriön keväällä valmistuneessa selvityksessä kuvataan viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten välistä, keskinäistä ja sisäistä tietojenvaihtoa. Tietojenvaihtoa koskevat tiukat säännöt, eivätkä eri tahot  tietosuoja- ja salassapitosyistä suinkaan saa vaihtaa tietoja vapaasti – ei välttämättä edes organisaatioidensa sisällä.

Selvitys rajattiin kansalliseen tietojenvaihtoon ja se nosti esiin useita kehitystarpeita, jotka voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään:

1) lainsäädännölliset muutostarpeet,
2) tietojenvaihdon kehittämisen käytännön muutostarpeet (kuten viranomaisohjeistus)
3) viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten välisen yhteistyön kehittäminen.

Nyt asetetun työryhmän tehtävä on valmistella toimintasuunnitelma tietojenvaihdon parantamiseksi. Toimintasuunnitelma sisältää:

1) tietojenvaihtoselvityksen pohjalta valitut toimenpiteet tietojenvaihdon tehostamiseksi, 
2) toimenpiteiden täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset tahot
3) kansallisen turvallisuuden vaatimukset.

Työryhmään FA:n edustajaksi nimitetty johtava asiantuntija Mika Linna pitää työryhmää tervetulleena.

”Ilman riittävää tietojenvaihtoa rahanpesun ja terrorismin torjunta jää vajaaksi. Lainsäädännön ja yhteistyön esteiden perkaaminen on olennaista, että asiassa päästään tasolle, jolla on rikolliseen toimintaan pureva vaikutus”, Linna toteaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan