Rahanpesun torjunta kaipaa eurooppalaista harmoniaa – kansainvälistä rikollisuutta ei pysäytetä kansallisella lainsäädännöllä

Tällä hetkellä kunkin jäsenmaan kansallisilla laeilla yritetään torjua rikollisuutta, joka on luonteeltaan voimakkaasti kansainvälistä. Kuva: Shutterstock
  • Laajat kansalliset erot EU:n rahanpesudirektiivien toimeenpanossa aiheuttavat pankeille runsaasti turhaa työtä.
  • Nyt valmisteilla oleva rahanpesua koskeva EU-asetus on askel oikeaan suuntaan, toteaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mika Linna.
  • Linna edusti Euroopan tilintarkastajaliiton Accountancy Europen paneelikeskustelussa Euroopan pankkiyhdistystä EBF:ää ja puhui koko Euroopan pankkialan puolesta.
  • Linkki tilaisuuden tallenteeseen on jutun lopussa.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta kaipaa kipeästi Euroopan laajuista harmonisoitua sääntelyä. Tällä hetkellä kunkin jäsenmaan kansallisilla laeilla yritetään torjua rikollisuutta, joka on luonteeltaan voimakkaasti kansainvälistä.

”Eurooppalaisen pankkisektorin toiveissa olisi sopiva tasapaino jäsenmaiden harmonisoinnin ja riittävän jouston välillä. Näin rajat ylittävän rahanpesurikollisuuden torjunta olisi tehokkaampaa, mutta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan velvoitetuille tahoille jäisi myös mahdollisuus luottaa omiin riskiarviointeihinsa”, kiteyttää Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mika Linna.

Linna puhui Euroopan tilintarkastajaliiton Accountancy Europen rahanpesuaiheisessa paneelikeskustelussa 8. marraskuuta. Linna edusti tilaisuudessa Euroopan pankkiyhdistystä EBF:ää ja puhui koko Euroopan pankkialan puolesta. FA tukee yhdessä muiden eurooppalaisten pankkien kanssa komission toimintasuunnitelman tavoitteita, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen sääntelyn yhtenäistämistä ja kehittämistä.

”Myös komissio on raportissaan allekirjoittanut eurooppalaisen pankkialan huolen, että sääntelyn ja valvonnan hajanaisuus antaa jäsenvaltioille liikaa liikkumatilaa, mikä luo heikkoja kohtia Euroopan laajuiseen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan”, Linna sanoo.

Myös Suomen sääntelyssä viilattavaa

Rahanpesussa pankkien läpi yritetään ohjata rikollisesti hankittuja varoja niiden laittoman alkuperän häivyttämiseksi. Likaisen rahan pysäyttäminen on sekä pankin että yhteiskunnan intresseissä ja sen varmistamiseksi rahanpesulaki asettaa tiukkoja vaatimuksia. Sääntelyn keventämiselle ei alan mielestä ole akuttia tarvetta, mutta sääntelyn selkeyttämistä ja yksinkertaistamista sekä riskiperusteisuuden vahvistamista kaivattaisiin kiireisesti sekä EU:n että Suomen kansalliseen lainsäädäntöön.

Valtiovarainministeriö uutisoi kesällä asettavansa työryhmän tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.

Työryhmään FA:n edustajaksi nimitetty Linna pitää työryhmää tervetulleena.

”Ilman riittävää tietojenvaihtoa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta jää vajaaksi. Lainsäädännön ja yhteistyön esteiden perkaaminen on olennaista, että asiassa päästään tasolle, jolla on rikolliseen toimintaan pureva vaikutus.”

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan