Rahastoihin sijoitettiin uusia pääomia maaliskuussa yli miljardin edestä – rahastopääoma nousi 159 miljardiin euroon

  • Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin maaliskuussa yhteensä 1033 miljoonaa euroa uusia pääomia.
  • Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 159 miljardia euroa.

Uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 624 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 59 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoihin 93 miljoonaa ja lyhyen koron rahastoihin yhteensä 205 miljoonaa euroa. Lisäksi vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin yhteensä 52 miljoonaa euroa.

milj. EURNettomerkinnät
maaliskuu 2024
Nettomerkinnät
vuoden alusta
Pääoma
31.3.2024
Osakerahastot6241 46867 128
Yhdistelmärahastot5924533 189
Pitkän koron rahastot9316930 716
Lyhyen koron rahastot20561117 664
Vaihtoehtoiset rahastot525410 315
YHTEENSÄ1 0332 548159 011

Maaliskuussa useat globaalit pääosakeindeksit nousivat. Yhdysvalloissa osakeindeksit nousivat isot teknologiayhtiöt edellä. Maan keskuspankki painotti, että talous on kehittymässä isossa kuvassa oikeaan suuntaan, vaikka inflaatio on yhä liian nopeaa. Yhdysvalloissa työmarkkinoilla on edelleen pulaa työntekijöistä, vaikka tasapaino kysynnän ja tarjonnan välillä on parantunut maahanmuuton ansiosta. Keskuspankki piti odotetusti ohjauskorkonsa ennallaan.

Myös Euroopassa ja Pohjoismaissa Suomea lukuun ottamatta osakeindeksit nousivat. Taloussuhdanteen kääntyessä osakekursseihin heijastuvat parantuneet näkemykset yhtiöiden tulevaisuuden tuloskehityksestä. Lisäksi yksittäisten toimialojen, kuten Tanskassa lääketeollisuuden, menestyminen näkyi osakekurssien nousuna. Euroopassa taloussuhdanteen kääntymistä hidastavat geopoliittisten riskien lisäksi muun muassa Saksan talouden ongelmat. Saksan kuluvan vuoden talousennustetta päivitettiin alaspäin. Maan hallitus odottaa talouden kasvavan enää 0,2 prosenttia.

Korkosijoittajalle maaliskuu oli tuottoisa kuukausi. Korkeat korkotasot jo itsessään tuottivat suhteessa hyvin. Lisäksi lyhyet euriborkorot laskivat, mikä vaikutti euroalueelle sijoittavien lyhyen koron rahastojen arvostuksiin positiivisesti. Euroopassa myös 10 vuoden valtionlainojen korot laskivat ja taloussuhdanteen kääntymisen siivittämänä yrityslainojen riskimarginaalit kaventuivat.

”Sijoitusten hajauttamisen hyödyt näkyvät nyt hyvin rahastoluokkien 12 kuukauden tuotoissa. Pitkän koron rahastoissa kaikki rahastoluokat ovat 12 kuukauden tuoton osalta plussalla. Osakerahastoluokissa kaikki muut rahastoluokat Suomeen sijoittavaa rahastoluokkaa lukuun ottamatta ovat 12 kuukauden tuottojen osalta plussalla”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Somerla muistuttaa, että rahastot tarjoavat helpon tavan hajauttaa sijoituksia globaalisti ja eri riskitason sijoituksiin. ”Kuukausittain säännöllisesti säästävä hajauttaa sijoituksiaan myös ajallisesti, jos yllättäviä geopoliittisia riskejä toteutuisi esimerkiksi Lähi-idässä.”

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin pääasiassa Pohjois-Amerikkaan, Pohjoismaihin, globaalisti ja Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin yhteensä 737 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin Suomeen, Tyynenmeren alueelle ja toimialoihin sijoittavista rahastoista yhteensä 112 miljoonaa euroa. Sharpen mittarilla mitattuna Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten (Sharpe 12 kk 2,00). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät
maaliskuu 2024
Nettomerkinnät
vuoden alusta
Pääoma
31.3.2024
Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi-94-2265 952-2 %
Pohjoismaat1611837 6468 %
Eurooppa87986 18311 %
Pohjois-Amerikka23838410 48228 %
Japani-15-1843621 %
Tyynenmeren alue-3421 3194 %
Kehittyvät markkinat374 9729 %
Maailma2511 02228 68820 %
Toimialarahastot-5-241 45015 %
YHTEENSÄ6241 46867 128 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa euroalueelle valtioriskiin, luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 101 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin globaalisti luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista yhteensä 9 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 9,5 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,55).

milj. EURNettomerkinnät
maaliskuu 2024
Nettomerkinnät
vuoden alusta
Pääoma
31.3.2024
Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR281996 3403,4 %
Luokitellut yrityslainat EUR183510 4886,2 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR55-593 8839,5 %
Valtioriski maailma1-31862,0 %
Luokitellut yrityslainat maailma-886 2273,9 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-1-161 0807,2 %
Kehittyvät markkinat052 5106,3 %
YHTEENSÄ9316930 716 

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan