Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusuudistus matkaa oikeaan suuntaan – kolossia käännettävä edelleen

Kuva: Shutterstock
  • Komission 22.9.2021 julkaisema Solvenssi II -sääntelypaketin uudistus on suomalaisen finanssialan mielestä oikeansuuntainen.
  • Vakuutusyhtiöille tärkeä Solvenssi II -sääntelypaketti on edelleen massiivinen kolossi, eikä uudelleentarkastelu juuri keventänyt sitä.
  • Finanssialan toiveiden kärjessä on vakuutusyhtiöiden raportointitaakan keventäminen.
  • Komissiolta oli hyvä päätös jättää vakuutusten yhteistakuujärjestelmä pois uudistusesityksestä.

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä koskeva Solvenssi II -sääntely tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Sääntely koskee vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta, hallintoa ja raportointia. Sen ytimessä on vakavaraisuussääntelyn riskiperusteisuus – mitä korkeammat riskit vakuutusyhtiöllä on, sitä korkeammalla tasolla pitää olla myös vakavaraisuuden.

Komissio on 22.9.2021 julkaissut ehdotukset Solvenssi II -sääntelyn uudistamisesta ja vakuutusyhtiöiden kriisinhallinnasta. Komission tavoitteena on ohjata vakuutusyhtiöiden suuri sijoitusomaisuus tukemaan Euroopan talouden elpymistä, pitkäaikaisia infrastruktuurisijoituksia ja siirtymää vihreään ja kestävään talouteen.

Komission julkaisema Solvenssi II -sääntelyn uudistus kulkee oikeaan suuntaan. Nykysääntelyssä vakuutusyhtiöiltä vaaditaan kymmeniä erilaisia raportteja vuosittain ja jokaisen yhtiön sivuilla on esimerkiksi oltava valvojia ja asiakkaita varten selvitys yhtiön taloudellisesta tilasta.

”Vakuutusyhtiöiden velvoitteet raportoida ovat valtavat, ja alan toiveena on, että ylivarovaisiksi koettuja vaatimuksia lievennettäisiin realistisemmalle tasolle”, toteaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Inna Aaltonen.

Nyt julkaistussa uudistuksessa raportointitaakka ei varsinaisesti kevene, mutta suunta vaikuttaisi olevan oikea.

”Uudistuksen myötä komissio edellyttää viranomaisilta valmistelua integroidusta tiedonkeruusta, joka vähentää tuplaraportointia ja raportoinnin epäyhtenäisyyttä niin vakuutus- kuin muillakin finanssisektoreilla. Lisäksi viranomaisen tulee kehittää tiedon standardointia, tehokasta jakoa sekä jo jonnekin muulle viranomaiselle raportoidun tiedon käyttöä. Näitä uudistuksia olemme toivoneet ja on hienoa, jos ne nyt tulevat käytäntöön”, Aaltonen toteaa.

Vakuutusala pitää viisaana ratkaisuna, että komissio ei esittänyt yhtenäistä sääntelyä vakuutusyhtiöiden maksukyvyttömyyden varalta luotavista yhteistakuujärjestelmistä. Vahva Solvenssi II -sääntely turvaa vakuutuksenottajien edut hyvin.

Vakuutusyhtiöiden keskinäisen yhteisvastuun luominen asettaisi vakavaraiset yhtiöt maksukyvyttömien yhtiöiden vajeiden maksajiksi. Lisäksi vakuutusjärjestelmät ovat eri maissa hyvin erilaisia, eikä vakuutusyhtiöillä ole vastaavaa keskinäistä kytköstä kuin pankeilla. Ala pitää myös tärkeänä, että suomalaisen lakisääteisen vakuutusjärjestelmän vakuutetulle myönnetty täysi suoja säilytetään maksukyvyttömyystapauksissa edelleen.