Suomalaispankit tarttuivat Euroopan investointirahaston tarjoukseen – vihreää siirtymää vauhdittavien investointien rahoitus helpottuu

Takausmallilla rahoitusta voidaan kohdentaa esimerkiksi investointeihin, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta. Kuva: Shutterstock
  • Pk-yritysten, kotitalouksien ja asunto-osakeyhtiöiden InvestEU-takausohjelma edistää investointeja puhtaan teknologian ratkaisuihin.
  • Takausohjelman avulla yritykset tai taloyhtiöt voivat saada vihreää siirtymää edistävään hankkeeseensa lainaa edullisemmin ehdoin ja keveämmin vakuuksin.
  • Takausohjelma on tarkoitus ottaa käyttöön pankeissa vuoden 2023 alkupuolella. Osa pankeista on jo siihen tarttunut.

Valtioneuvosto on hyväksynyt Suomen osallistumisen 700 miljoonan euron pk-yritysten, kotitalouksien ja asunto-osakeyhtiöiden InvestEU-takausohjelmaan. Euroopan investointirahaston takausohjelmalla edistetään investointeja puhtaan teknologian ratkaisuihin. Suomi on mukana 100 miljoonalla eurolla. Lainatakausohjelmaa hallinnoivat Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.

Lainatakausohjelma vauhdittaa pk-yritysten, kotitalouksien ja asunto-osakeyhtiöiden puhtaan teknologian investointeja. Takausmallilla rahoitusta voidaan kohdentaa esimerkiksi investointeihin, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta. Finanssiala ry:n (FA) tietojen mukaan pankkien kiinnostus ohjelmaa kohtaan on ollut runsasta.

”Esimerkiksi taloyhtiöiden energiatehokkuusremonteilla luulisi olevan runsaasti kysyntää juuri nyt, ja ohjelma helpottaa remonttilainan saamista”, kertoo FA:n asiantuntija Jussi Kettunen.

Tulevaisuuden keskeisiä haasteita ovat yritysten vihreän siirtymän tukeminen sekä talouskasvun ja uusien työpaikkojen luominen. Ohjelman tarkoituksena on helpottaa rahoituksen saamista vihreää siirtymää vauhdittaviin investointeihin sekä mahdollistaa pk-yritysten hankkeiden toteutuminen vähemmillä vakuuksilla.

Lainatakausohjelma on yksi esimerkki siitä, miten vihreän siirtymän rahoituksen työryhmän loppuraportin tavoitteita ja suosituksia toteutetaan käytännössä. FA uutisoi työryhmän loppuraportista joulukuussa 2022.

”Rahoitusjärjestelmällä on keskeinen rooli vihreän siirtymän investointien edistämisessä. Pankit voivat ohjata sekä kotitalouksia että yrityksiä valinnoissaan kestävään suuntaan”, Kettunen sanoo.

Haku takausohjelmaan on edelleen käynnissä, ja Suomen osallistumisosuutta voidaan korottaa, jos kiinnostusta ohjelmaa kohtaan riittää. Ohjelma hyödyttää paitsi asiakkaita ja ympäristöä, myös pankkeja. Suomi on tekemässä takausohjelmasta komissiolle valtiontuki-ilmoituksen, jonka odotetaan keventävän pankkien raportointivelvoitteita.

Nykytiedon mukaan takausohjelman lainoja voidaan myöntää ainakin vuoden 2026 loppuun asti.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan