Talousguru 20 vuotta – juhlavuonna tubetusta

Lukiolaisten Talousguru-kilpailu täyttää 20vuotta. Juhlavuoden kunniaksi kilpailun alueellista edustavuutta parannettiin. Perinteisen taloustietokilpailun rinnalle on kaavailtu myös nuorille suunnattua omaa taloutta käsittelevää tubetuskilpailua.

​Ensimmäinen Talousguru valittiin vuonna 1997. Kilpailun luomisen taustalla oli lama-ajan kokemukset ja huoli ihmisten talousosaamisesta. ”Samanlaista talousosaamista tarvitaan edelleen. Palveluiden digitalisoiduttua velkaantumisesta on tullut entistä helpompaa. Oman talouden hallinnasta on pidettävä huolta”, sanoo kilpailun kehityksestä vuosien varrella yhteistyökumppanien kanssa vastannut Kristiina Siikala Finanssialan Keskusliitosta.

Perinteisen Talousguru-kilpailun rinnalle on kaavailtu nuorille suunnattua tubetuskilpailua, jossa aiheena olisi oman talouden hallinta. Tarkoitus on löytää arkisia vinkkejä ja näkökulmia kansantalouden syvien kiemuroiden pohdiskelun sijaan.

Alueellista laaja-alaisuutta

Varsinainen Talousguru-pääkilpailu pysyy peruspiirteiltään muuttumattomana. Alkukilpailu käydään lukioissa ja loppukilpailu kirjallisine ja suullisine osuuksineen Helsingissä.
Kilpailun finalisteista viisi valitaan vanhaan tapaan pisteiden perusteella asuinpaikasta riippumatta ja loput yhdeksän finalistia alueellisten asukasmäärien (aluehallintovirastot) perusteella. Näistä yhdeksästä finalistista neljä valitaan Etelä-Suomen alueelta, kaksi Länsi-Suomesta, yksi Itä-Suomesta, yksi Lounais-Suomesta ja yksi Pohjois-Suomesta.

Finaali järjestetään 2.-3.3.2017 Vanhalla Ylioppilastalolla. Kilpailuun ilmoittautuminen on käynnissä HYOL ry:n verkkosivuilla. Opettajat voivat ilmoittaa oman koulunsa mukaan 15.12.2016 asti.

Talousgurun järjestävät Finanssialan Keskusliitto, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto sekä FINEn vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Kilpailua tukevat myös Taloustoimittajat ry ja Suomen lukiolaisten liitto ry.