Tietojenvaihto on avainasemassa rahanpesun torjunnassa – Suomen jämäköitettävä linjaansa muiden maiden tasolle

Kansainvälisten kokemusten perusteella rahanpesuun ja sen alkurikoksiin liittyvän tietojenvaihdon parantaminen on keskeisin keino tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa. Kuva: Shutterstock
  • Tietojenvaihdon parantaminen on keskeisin keino tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa.
  • Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän julkaiseman muistion ehdotukset eivät parantaisi esimerkiksi pankkien keskinäisen tietojenvaihdon edellytyksiä. Finanssiala ry pitää valittua linjaa ylivarovaisena useisiin muihin EU-maihin verrattuna.
  • Eurooppalaisten rahanpesu- ja tietosuojasääntelyjen tarjoama liikkumavara tulee hyödyntää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan tehostamiseksi.

 

Ilmoitusvelvollisten ja viranomaisten yhteistyö ja tietojenvaihto on avainasemassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa.

Valtiovarainministeriö esittää viranomaisten keskinäistä tietojenvaihtoa parantavia sääntelymuutoksia. Ehdotukset eivät kuitenkaan paranna ilmoitusvelvollisten (kuten pankkien) keskinäisen tai ilmoitusvelvollisten ja viranomaisten välisen tietojenvaihdon edellytyksiä.

Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mika Linna toteaa, että esitys valitettavasti pitäytyy Suomen omaksumassa linjassa, joka poikkeaa varovaisuudessaan Baltian maiden sekä Norjan, Ruotsin, Tanskan ja useiden muiden Euroopan valtioiden valitsemista ratkaisuista.

”Monet muut maat pyrkivät sääntely- ja tulkintaratkaisuillaan aktiivisesti hyödyntämään eurooppalaisten rahanpesu- ja tietosuojasääntelyjen tarjoaman liikkumavaran. Näin rahanpesua ja terrorismin rahoitusta saadaan torjuttua tehokkaammin.”

Linnan mukaan varovainen linja hankaloittaa myös ilmoitusvelvollisten sisäistä tietojenvaihtoa ja rahanpesun torjuntaa, etenkin, kun kyseessä on monikansallinen konserni.

Sujuvampaa tiedonkulkua

Kansainvälisten kokemusten perusteella rahanpesuun ja sen alkurikoksiin liittyvän tietojenvaihdon parantaminen on keskeisin keino tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa. Tietoja on pystyttävä vaihtamaan monen tahon kesken ja tiedonkulun on oltava mahdollisimman saumatonta.

”Pankkien on saatava tietoja viranomaisilta, pankkien täytyy voida vaihtaa keskenään tietoja epäilyttävistä rahasiirroista ja asiakkaista, ja viranomaisten eri maissa on niin ikään voitava vaihtaa tietoja keskenään. Ilman kattavaa tietojenvaihtoa torjuntaan jää aukkoja. Selvää tietenkin on, että tietojenvaihdon tulee olla selkeästi säädeltyä, ja toivommekin, että asiaan kiinnitetään huomiota jatkovalmistelun yhteydessä”, Linna sanoo.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan