EU

Timo Ritakallio EK:n tilaisuudessa: EU:n tulee olla kasvava, dynaaminen ja yritysmyönteinen toimintaympäristö

OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio on EK:n hallituksen jäsen ja Finanssiala ry:n hallituksen puheenjohtaja.
  • Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) on julkistanut esityksen, miten EU:n talouspolitiikkaa olisi kehitettävä.
  • Keskeinen viesti on, että Suomen on pyrittävä päättäväisesti niihin ytimiin, joissa EU:n talouspolitiikan isot linjavalinnat tehdään.
  • EK:n raportissa on vastattu seitsemään kysymykseen EU:n talouspolitiikasta. Linkki julkaisuun on jutun lopussa.
  • Elinkeinoelämän linjaukset esitteli EK:n tilaisuudessa EK:n hallituksen jäsen, Finanssiala ry:n hallituksen puheenjohtaja Timo Ritakallio.

Yksi EK:n linjauksista on, että markkinakurin vahvistaminen on paras kompassi ohjaamaan vastuulliseen taloudenpitoon. Tällä hetkellä esimerkiksi maiden väliset korkoerot ovat huomattavan pienet, eivätkä ne heijastele maiden julkisen talouden tilannetta ja eroja täysimääräisesti.

EU:ssa on jo tehty monia muutoksia, joilla on merkittävästi vähennetty pankkien ja valtioiden kytkentöjä ja kasvatettu kriisinsietokykyä. Tätä työtä on EK:n mukaan edelleen jatkettava esim. pankkiunionin viimeistelyllä ja pääomamarkkinaunionin kehittämisellä. Tavoitteena tulee olla valtioiden hallittujen velkajärjestelyjen uskottava mahdollisuus Euroopan vakausmekanismin (EVM) kautta.

Ritakallio mukaan joidenkin jäsenmaiden pankkien taseissa on huomattava määrä kyseisen valtion velkakirjoja. Tällöin mahdolliset ongelmat valtiontaloudessa voivat horjuttaa myös maan pankkeja.

”Esimerkiksi italian valtion velkapapereiden osuus maan pankkien taseista on toistakymmentä prosenttia. Pankeilla ja valtiolla on siis selkeä kohtalonyhteys.”

Osana pankkiunionin viimeistelyä eteen voi tulla kysymys yhteisestä talletussuojasta. Ritakallio muistuttaa, että ennen yhteisen talletussuojan edistämistä on huomioitava jäsenmaissa jo käytössä olevat mekanismit. Mahdollinen siirtymä uuteen järjestelmään on tehtävä kilpailuneutraalisti.

”Suomessa on käytössä yksi maailman parhaista kansallisista talletussuojajärjestelmistä.”, Ritakallio huomauttaa.