Vakuutuslääkärin ja hoitavan lääkärin tehtävien eroavaisuudesta täsmennyksiä lakiin

Vakuutuslääkäri on vakuutuslaitoksessa tai vakuutusyhtiössä työskentelevä lääketieteen asiantuntija, joka huolehtii siitä, että korvaus- ja työkyvyttömyyseläkepäätöksissä täyttyvät laissa ja vakuutusehdoissa määritellyt kriteerit.

Uusista pykälämuotoiluista käy paremmin ilmi hoitavan lääkärin ja asiantuntijalääkärin roolit korvausprosessissa: hoitava lääkäri kirjaa potilasasiakirjoihin löydökset ja havainnot, ja asiantuntijalääkäri puolestaan tekee korvausta koskevat johtopäätökset.

Lakiuudistuksen myötä asiantuntijalääkärin ei tarvitse osallistua korvausasian käsittelyyn, jos osallistuminen on ilmeisen tarpeetonta.

Asiantuntijalääkärin tulee jatkossa myös vahvistaa kannanottonsa sanoin käytettävissä olevien tietojen, asiantuntemukseni ja omantuntoni kautta.

Asiantuntijalääkärin ei enää tarvitse osallistua ilmiselvän korvauspäätöksen valmisteluun. Tämä nopeuttaa korvausprosessia.

”Kun vakuutuslaitos myöntää täysimääräisenä haetun etuuden, etenkin säännöllisesti samansisältöisinä toistuvissa tilanteissa, ei asiantuntijalääkärin osallistuminen ole jokaisen korvaushakemuksen käsittelyn kannalta tarpeen”, sanoo Finanssiala ry:n johtava lakimies Piritta Poikonen.

Kauan toivotun juhlallisen muotovaatimuksen on tarkoitettu lisäävän luottamusta korvausjärjestelmää kohtaan.  Asiantuntijalääkäreitä on jo ennestäänkin koskenut virkavastuu ja rikosoikeudellinen vastuu, eikä tämä juhlallinen vakuutus muuta näitä vastuita, vaan vakuutusratkaisuja tehdään jatkossakin näiden vastuiden alaisena. STM:n tiedote

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat