Vanhanen: Nyt on tarve sijoitusten ilmastokestävyydelle

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen mielestä sijoitusten ilmastokestävyyden kriteereitä ei pidä asettaa liian korkealle, jotta rahoituksen volyymi kestävään toimintaan nousee riittävän suureksi.

​Suomi johtaa yhdessä Chilen kanssa valtiovarainministerien ilmastokoalitiota. Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan sen keskeisiä tavoitteita maailmanlaajuisesti on rahoituksen mobilisointi ilmastotoimiin ja CO2-päästöjen riittävän korkea hinta. Vanhanen pitää hyvänä, että kestävälle rahoitukselle luodaan EU:ssa yhteisiä sääntöjä. Hän peräänkuuluttaa kuitenkin kohtuullisuutta kriteereihin.

Kun yhteiskuntaa aletaan koronakriisin jälkeen taas nostaa jaloilleen, miten ilmastonmuutoksen torjunta otetaan huomioon?

”Ilmastonmuutoksen torjunta ja Suomen hiilineutraalius 2035 ovat hallitusohjelman ydinasioita. Teollisuuden ilmastotiekartat osoittavat kymmenien miljardien investointitarpeet niin uusiutuvan energian tuotantoon kuin teollisuusprosessien uudistamiseen. Haluamme vauhdittaa investointeja, jotka samalla elvyttävät taloutta ja työllisyyttä. Uusien teknologioiden kehitys ja käyttöönotto parantavat yritystemme kilpailukykyä pitkäjänteisesti.”

Miten julkinen valta ja finanssiala voisivat parhaiten torjua ilmastonmuutosta yhteistyössä?

”Suomi johtaa yhdessä Chilen kanssa valtiovarainministerien ilmastokoalitiota. Sen keskeisiä tavoitteita maailmanlaajuisesti on rahoituksen mobilisointi ilmastotoimiin ja CO2-päästöjen riittävän korkea hinta. Juuri rahoituksen valtavirran kääntäminen pois fossiilisista kohti päästötöntä energiaa ja teknologioita on julkisen vallan ja finanssialan yhteinen tehtävä globaalisti.”

Miten kestävää rahoitusta tulisi mielestäsi edistää?

”On hyvä, että saamme yhteisiä sääntöjä EU:n mitassa kestävälle rahoitukselle, koska rahoitusmarkkinoilla on tarvetta osoittaa sijoitusten ilmastokestävyys. Toisaalta kriteereitä ei pidä asettaa liian korkealle, jotta rahoituksen volyymi kestävään toimintaan nousee riittävän suureksi. Korostan, että rahoituksen valtavirta tarvitaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen.”

Mitä mieltä olet ajatuksesta, että koronakriisin haittoja lieventävien yritystukien yksi kriteeri olisi ilmastonmuutoksen hillintä?

”Yritystuet on saatava liikkeelle ripeästi konkurssiaallon välttämiseksi. Tässä yhteydessä jo tukien hakemisen helppous ja hakemusten käsittelyn sujuvuus edellyttävät, ettei kriteeristö ole liian laaja, joten en näe tarkoituksenmukaisena ilmastokriteereitä näissä kriisituissa.” ”Toisaalta monet yritykset käyttävät kriisiä myös toiminnan kehittämiseen ja uskon siellä olevan paljon konkreettisia suunnitelmia yritysten ilmastotoimiksi. Suomen uudelleenrakentamisesta tukevaan vihreään kasvuun tarvitaan myös kestävää rahoitusta.”

Finanssialan kanta kestävään rahoitukseen

Uutisoimme ja kirjoitamme kesän aikana erilaisista vihreän rahoituksen teemoista. Finanssiala korostaa, että korona-aika ei saa tarkoittaa vihreän ja kestävän rahoituksen tavoitteiden hautaamista. Tätä haluamme painottaa erityisesti päättäjien suuntaan kotimaassa ja EU:ssa. Tuomme kampanjassa esiin myös toimialan vastuullisuutta sekä käytännön tekoja. Avaamme lisäksi sitä, kuinka suuri merkitys rahalla ja sen kanavoitumisella on ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Lue lisää finanssialan kannoista – Ritakallio: Elvytykseltä edellytettävä ilmastovastuullisuutta

Kaikki juttusarjan jutut:

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen:
Koronaelvytyksessä ilmastokriteerit huomioitava. Yhden euron tai miljardin voi käyttää vain kerran, ja siksi kaikkia valtion elvytystoimia on tarkasteltava myös niiden ilmasto- ja luontovaikutusten kautta Valtiovarainministeri Matti Vanhanen:
Nyt on tarve sijoitusten ilmastokestävyydelle. Kriteereitä ei pidä asettaa liian korkealle, jotta rahoituksen volyymi kestävään toimintaan nousee riittävän suureksi

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen:
Johannes Koskinen sitoisi vähähiilisyyden elvytys- ja tukirahoihin

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio: Ville Tavio pitää muoti-ilmiönä ilmastoasioiden yhdistämistä koronaelvytykseen Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen: Juhana Vartiainen valjastaisi markkinavoimat ilmastotyöhön – kaikkien instrumenttien ei tarvitse liittyä ilmastoon