Ville Tavio pitää muoti-ilmiönä ilmastoasioiden yhdistämistä koronaelvytykseen

Ville Tavio pitää muoti-ilmiönä ilmastoasioiden yhdistämistä koronaan. Hän toteaa, ettei hammaslääkäriinkään mennä korjaamaan auton jarruja.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio pitää huonona ajatuksena, että koronakriisin haittoja lieventävien yritystukien yksi kriteeri olisi ilmastonmuutoksen hillintä. Tavion mukaan koronahaittojen lieventävien tukitoimien väliaikaisuudesta ja selkeästi rajatusta tarkoituksesta johtuen olisi typerää soveltaa niihin muotisyistä kriteeriä, joka ei aiheeseen liity. ”Ei hammaslääkäriinkään mennä korjaamaan auton jarruja”, Tavio kuvailee. Finanssiala esitti keskeisille päättäjille neljä tiukkaa kysymystä vihreästä ja kestävästä rahoituksesta sekä elvytyksestä.

Kun yhteiskuntaa aletaan koronakriisin jälkeen taas nostaa jaloilleen, miten ilmastonmuutoksen torjunta otetaan huomioon?

”EU:n ja muiden tahojen pyrkimys liittää ilmastoasia koronakriisiin on muoti-ilmiö eikä pohjaa huolelliseen analyysiin. Perussuomalaiset painottavat sitä, että suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä huolehtiminen on ilmastoteko, koska se estää tuotannon siirtymistä enemmän saastuttaviin maihin. Koronan myötä yksi mahdollinen muutos voi olla etätyön merkittävä lisääntyminen, mikä saattaa vähentä tarvetta toimitiloille ja matkustamiselle.”

Miten julkinen valta ja finanssiala voisivat parhaiten torjua ilmastonmuutosta yhteistyössä?

”Selkeät ja tasapuoliset säännöt kaikille sekä sääntöjen, niiden soveltamisen ja toiminnan läpinäkyvyys.”

Miten kestävää rahoitusta tulisi mielestäsi edistää?

”Luotettavan tiedon tuottamisella ja saatavilla pitämisellä. Markkinamekanismin toimintaan voi tässäkin asiassa luottaa. ”

Mitä mieltä olet ajatuksesta, että koronakriisin haittoja lieventävien yritystukien yksi kriteeri olisi ilmastonmuutoksen hillintä?

”Ajatus on huono. Koronahaittojen lieventävien tukitoimien väliaikaisuudesta ja selkeästi rajatusta tarkoituksesta johtuen olisi typerää soveltaa niihin muotisyistä kriteeriä, joka ei aiheeseen liity. Ei hammaslääkäriinkään mennä korjaamaan auton jarruja.”

Finanssialan kanta kestävään rahoitukseen

Uutisoimme ja kirjoitamme kesän aikana erilaisista vihreän rahoituksen teemoista. Finanssiala korostaa, että korona-aika ei saa tarkoittaa vihreän ja kestävän rahoituksen tavoitteiden hautaamista. Tätä haluamme painottaa erityisesti päättäjien suuntaan kotimaassa ja EU:ssa. Tuomme kampanjassa esiin myös toimialan vastuullisuutta sekä käytännön tekoja. Avaamme lisäksi sitä, kuinka suuri merkitys rahalla ja sen kanavoitumisella on ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Lue lisää finanssialan kannoista – Ritakallio: Elvytykseltä edellytettävä ilmastovastuullisuutta

Kaikki juttusarjan jutut:

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen:
Koronaelvytyksessä ilmastokriteerit huomioitava. Yhden euron tai miljardin voi käyttää vain kerran, ja siksi kaikkia valtion elvytystoimia on tarkasteltava myös niiden ilmasto- ja luontovaikutusten kautta Valtiovarainministeri Matti Vanhanen:
Nyt on tarve sijoitusten ilmastokestävyydelle. Kriteereitä ei pidä asettaa liian korkealle, jotta rahoituksen volyymi kestävään toimintaan nousee riittävän suureksi

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen:
Johannes Koskinen sitoisi vähähiilisyyden elvytys- ja tukirahoihin

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio: Ville Tavio pitää muoti-ilmiönä ilmastoasioiden yhdistämistä koronaelvytykseen Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen: Juhana Vartiainen valjastaisi markkinavoimat ilmastotyöhön – kaikkien instrumenttien ei tarvitse liittyä ilmastoon