Ylivelkaantuminen on saatava kuriin, mutta päätös kuluttajaluottojen korkokaton alentamisesta tehtävä maltilla

Korkokattoa alennettiin pysyvästi edellisen kerran syksyllä 2019, ja sääntelyä on sovellettu vasta lyhyen aikaa. Kuva: Shutterstock
  • On tärkeää, että kuluttajien liiallista velkaantumista hillitään tarvittaessa myös lainsäädännöllisin toimin.
  • Parhaillaan on käynnissä useita aiheeseen liittyviä hankkeita.
  • Nykyisen korkokattosääntelyn vaikutuksista tarvittaisiin lisää tietoa.
  • Kuluttajaluottojen korkokaton kiristäminen voi vaikeuttaa myös maksukykyisten asiakkaiden luotonsaantia.

Kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi asetettu oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että voimassa olevaa korkokattoa alennetaan nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Samalla korkokatto sidottaisiin korkolaissa tarkoitettuun viitekorkoon, kuitenkin niin, että korko ei tällöinkään voi nousta yli 20 prosentin. Tarkoituksena on vähentää kuluttajien ylivelkaantumista.

Korkokattoa alennettiin pysyvästi edellisen kerran syksyllä 2019, ja sääntelyä on sovellettu vasta lyhyen aikaa. Keväällä 2020 alkaneen koronapandemian vuoksi sen vaikutuksista ei ole riittävästi tietoa normaalitilanteessa, jossa esimerkiksi koronarajoitukset eivät vaikuta kulutuskäyttäytymiseen.

Sääntelyä suunnitellessa on tärkeää ottaa huomioon myös muu kuluttajaluotonantoon liittyvä sääntely ja siihen lähivuosille kaavaillut muutokset. Esimerkiksi positiivinen luottotietorekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2024. Lisäksi valtiovarainministeriö valmistelee muun muassa ehdotusta pienlainayhtiöiden saattamisesta Finanssivalvonnan valvontaan ja EU:ssa neuvotellaan kulutusluottodirektiivin uudistamisesta.

”Kaikki mainitut hankkeet tähtäävät osin samojen, ylivelkaantumiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen kuin esitys korkokaton pysyvästä alentamisesta”, sanoo Finanssiala ry:n johtava lakimies Eeva Lahikainen.

Nyt esitetty kulutusluottojen voimassa olevan korkokaton alentaminen nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin saattaa heikentää ihmisten luotonsaantimahdollisuuksia myös tilanteissa, joissa asiakkaalla on hyvät mahdollisuudet selvitä veloistaan.

”Ylivelkaantuminen on kasvava ongelma, mutta sen torjuminen ei saa kohtuuttomasti haitata maksukykyisten asiakkaiden luotottamista”, Lahikainen toteaa.