Finanssialan ilmastositoumus

Jäsentemme ilmastotoimien raportointi auttaa ilmastonmuutoksen
hillinnässä ja lisää läpinäkyvyyttä

  • FA on luonut yhdessä jäsenyhtiöidensä kanssa raportointimallin, jonka avulla yhtiöt voivat kuvata omaa toimintaansa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja parantaa toimintansa läpinäkyvyyttä
  • Raportoinnissa käytetään indikaattoreita kuvaamaan ilmastonmuutosta hillitsevien toimien kehitystä vuosien varrella. Yhteistyö tuo esille myös uusia näkökulmia jäsenyhtiöiden oman vastuullisuusraportoinnin kehittämiseen.
  • Yhtiöt päättävät itse indikaattorien käytöstä.
  • Vuonna 2020 tehdyn jäsenkyselyn mukaan 95 prosenttia vastanneista jäsenyhtiöistä ottaa ilmastonmuutoksen huomioon sijoitustoiminnassaan. Lähes 90 prosenttia ottaa ilmastonmuutoksen huomioon myös liiketoiminnassaan.

Finanssiala ry tukee Pariisin ilmastosopimuksen toimenpiteitä. Niiden tavoitteena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu enintään kahteen asteeseen ja tähdätä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. Suurena sijoittajana, luotonantajana, vakuuttajana ja omaisuudenhoitajana finanssiala haluaa myös kuvata työtään ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Alan tavoitteena on tarkastella ja päivittää raportointisuositusta vuosittain. Suositus nojaa kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita valvovan Financial Stability Boardin alaisen työryhmän, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, ohjeistukseen.