Positiivinen luottotietorekisteri − mitä, miksi ja milloin?

Aloite positiivisen luottotietorekisterin perustamisesta Suomeen eteni konkretian tasolle helmikuussa, kun hallitus jätti eduskunnalle esityksensä rekisteriä koskevaksi laiksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan jo 1.8.2022 ja rekisterin käytön alkaa keväällä 2024.

Miksi Suomeen tarvitaan positiivinen luottotietorekisteri? Tavoitteena on saada haltuun kotitalouksien ylivelkaantuminen. Positiivisia luottotietorekistereitä on jo toteutettu lähes kaikkiin Euroopan maihin, ja niistä saadut kokemukset rekisteristä yhtenä keinona hillitä ylivelkaantumista ovat rohkaisevia.  

Positiiviseen luottotietorekisteriin kootaan tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista. Tulotiedot saadaan tulorekisteristä. Positiivinen luottotietorekisteri hyödyttää luotonantajia, kun ne tekevät luottopäätöksiä: luotonantaja saa jatkossa rekisteristä luotonhakijaa koskevat ajantasaiset ja kattavat luotto- ja tulotiedot luottopäätöksen tekemisen tueksi. Toisaalta luotonhakija saa jatkossa kokonaiskuvan omasta taloudellisesta tilanteestaan, sillä yhteenveto omista luotoista löytyy keväästä 2024 alkaen positiivisen luottotietorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta. Samassa palvelussa voi asettaa itselleen maksuttoman vapaaehtoisen luottokiellon, mikä ehkäisee henkilötietojen väärinkäyttöä luotonannossa.

======
Ajantasainen tieto maksukyvystä hyödyttää luotonantajia.
======

Tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin kootaan luotonantajilta, jotka ilmoittavat rekisteriin yksityishenkilöiden kuluttajaluottojen saldot, maksutapahtumat ja yli 60 päivän maksuviiveet keväästä 2024 alkaen. Luotonantajat toimittavat pankkijärjestelmistään poimitut tiedot rekisteriin sähköisiä rajapintoja pitkin lähes reaaliaikaisesti – viimeistään seuraavana päivänä luottosopimuksen tekemisestä tai kahden kalenteripäivän kuluessa siitä, kun luottoa on lyhennetty.  

Myös tiedot haetaan positiivisesta luottotietorekisteristä rajapintoja pitkin. Kun luotonhakija hakee uutta luottoa tai haluaa muuttaa olemassa olevan luottonsa ehtoja, luottohakemuksen käsittelijä tilaa rekisteristä luotonhakijaa koskevan luottotietorekisteriotteen. Ote sisältää ajantasaiset tiedot hakijan olemassa olevista luotoista, tiedot tuloista sekä tiedon mahdollisesta vapaaehtoisesta luottokiellosta. Luotettavan ja ajantasaisen tiedon tarjoamisen lisäksi rekisterin odotetaan sujuvoittavan lainanantoon liittyviä prosesseja, sillä luotonantaja saa käyttöönsä tiedot luotonhakijan taloudellisesta tilanteesta nykyistä vaivattomammin ja nopeammin. 

Rekisteri ei muuta luotonantajan ja -hakijan välisiä prosesseja eli rekisteri jakaa tietoja luotonantajalle, joka tekee luottopäätöksen omien kriteeriensä mukaisesti lainanhakijasta saatavien tietojen pohjalta kuten nykyisinkin. Positiivinen luottotietorekisteri ei siis esitä arvioita henkilön luottokelpoisuudesta. Luotonhakija ei myöskään voi rekisterin asiointipalvelussa tehdä tai esittää muutoksia lainojensa ehtoihin, esimerkiksi perua luottohakemusta tai tehdä muutoksia luottosopimukseen. Näistä sovitaan aina luotonantajan kanssa.

======
Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön
kahdessa vaiheessa.
======

Keväällä 2024 rekisteristä saa tiedot kuluttajaluotoista ja niihin rinnastettavista muista yksityishenkilöille myönnettävistä luotoista. Rekisterissä ovat siten mm. asunto- ja opintolainat, luottokorttien tiedot ja muut kuluttajaluotot. Kaksi vuotta myöhemmin keväällä 2026 rekisteristä saa tiedot myös muista yksityishenkilöille myönnetyistä luotoista kuin kuluttajaluotoista. Näitä ovat esimerkiksi henkilölle elinkeinotoimintaa tai maataloutta varten myönnetyt luotot. 

Vaiheistuksella varmistetaan se, että luotonantajilla tietojen ilmoittajina ja hyödyntäjinä on riittävästi aikaa suunnitella ja toteuttaa tarvittavat muutokset omiin järjestelmiinsä ja toimintaprosesseihinsa. Uuden rekisterin käyttöönotto myös vaatii uusien toimintatapojen opettelemista rekisterin ’loppukäyttäjiltä’ eli luottoja myöntävien tahojen henkilöstöltä.

Verohallinnon Tulorekisteriyksikössä rekisterin toteuttaminen on jo hyvässä vauhdissa. Olemme alusta asti käyneet sidosryhmiemme kanssa tiivistä vuoropuhelua, jotta saamme tietoa siitä, miten luotonmyöntämisprosessit toimivat ja miten rekisteriä tullaan jatkossa käyttämään. Tavoitteena on rekisteri, joka palvelee käyttäjiään mahdollisimman hyvin. Luotonantajille annetaan mahdollisuus testata rekisteriä, ja testaamisen on tarkoitus alkaa vuoden päästä, keväällä 2023.

Jos haluat tietää, miten rekisterin perustaminen etenee, seuraa kotisivujamme www.positiivinenluottotietorekisteri.fi ja Twitter-tiliämme: @luottotietorek. Voit myös tilata sähköpostiisi uutiskirjeemme, jota alamme julkaista tänä keväänä.

Virpi Pikkarainen, hankejohtaja, Verohallinto