Ukrainalaisten vaikeudet pankkitilin avaamisessa johtuvat ennen kaikkea sääntelystä

Suomalaisilla pankeilla on halu auttaa sotaa pakoon lähteneitä ukrainalaisia elämän alkuun ja tarjota palveluja samoin kuin muillakin yhteiskunnan toimijoilla. Pankin on kuitenkin toimittava huolellisesti ja sääntelyä noudattaen.

Pankkeja on kritisoitu julkisuudessa siitä, etteivät ne Euroopan pankkiviranomaisen ja Finanssivalvonnan suosituksista huolimatta kelpuuta ukrainalaisia henkilöasiakirjoja, vaan vaativat asiakkaaksi pyrkiviltä voimassa olevan ulkomaanpassin esittämistä.

Pankeilta saadun tiedon perusteella tilanteet, joissa henkilöasiakirjojen puutteet ovat estäneet pankkitilin avaamisen, ovat yksittäisiä. Pankit myös pyrkivät noudattamaan viranomaisten suosituksia, mutta aina tilin avaaminen ei valitettavasti ole mahdollista. Kyse ei ole vain asiakkaan tuntemista koskevista normeista, vaan päätösten tulee täyttää myös yhdenvertaisuuslain, hyvän pankkitavan ja muut pankkeja sitovat vaatimukset.

======
Pankeilla on halu auttaa sotaa pakoon lähteneitä ukrainalaisia ja tarjota palveluja,
mutta pankin on toimittava huolellisesti ja sääntelyä noudattaen.
======

Pankeilla on keskeinen rooli talousrikosten, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa ja ne ovat kevään ja kesän aikana havainneet rikollisten yrityksiä kuljettaa ukrainalaisia ihmiskaupan uhreja avaamaan pankkitilejä. Ilman pankkien valppautta yritykset olisivat onnistuneet ja tilit päätyneet vääriin käsiin ja rikollisiin tarkoituksiin.

Suomeen pysyvästi asettuville tulisi tarjota mahdollisuudet työllistymiseen, koulutukseen, kotiutumiseen ja osallisuuteen. Ensimmäinen vaihe tässä prosessissa on henkilöllisyyden varmentaminen sekä virallisen henkilöasiakirjan ja vahvan sähköisen tunnistusvälineen tarjoaminen. Peruspankkipalveluiden ohella nämä mahdollistaisivat muutkin toimivan arjen kannalta välttämättömät asiat – olipa kyse sitten viranomaisten luona asioinnista, vuokrasopimuksen tekemisestä tai vaikkapa ikärajavalvottujen tuotteiden hankkimisesta.

Pankit haluavat löytää yhteistyössä eri tahojen kanssa ratkaisuja, jotka mahdollistavat nopean kotouttamisen ja osallisuuden. Tähän tarvitaan kuitenkin myös viranomaisten vastaantuloa. Aiheesta on jo käyty runsaasti neuvotteluja ja toivottavasti ne tiivistyvät entisestään.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan