Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Linjaukset > Vastuullisuus > Kestävän kehityksen sitoumukset

Finanssiala ry:n ja yhteistyökumppanien toimenpidesitoumukset edistävät kestävää kehitystä

 

Finanssiala ry jäsenineen tukee toimenpiteitä, joiden tavoitteena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu enintään kahteen asteeseen.

Sekä vakuutusala että finanssiala ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa; vakuutusala riskin jakajana ja finanssiala suurena sijoittajana, omaisuudenhoitajana ja luotottajana. Muuttuva energiantuotanto ja ilmastonmuutoksen ja ehtyvien luonnonvarojen aiheuttamat liiketoiminnan muutokset vaikuttavat sijoitustoiminnan reunaehtoihin koko finanssialalla.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen malli toteuttaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030. Globaali toimintaohjelma asettaa yhteiset tavoitteet seuraaviksi 15 vuodeksi kaikille YK:n jäsenmaille. Yksi 17 kestävän kehityksen tavoitteesta on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Suomessa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus muodostaa vapaaehtoisten toimenpidesitoumusten pohjalta tehtävän ja kansainvälisesti tunnustetun tavan toimeenpanna kestävän kehityksen tavoitteita.
Finanssiala on tehnyt neljä kestävän kehityksen sitoumusta.

Yksi keino ilmastonmuutoksen suitsimiseksi on sähköisen asioinnin edistäminen. Finanssiala on sitoutunut ajoneuvojen rekisteröinnin ja vakuuttamisen sähköistämiseen sekä taloushallinnon automatisointiin. Kolmannessa sitoumuksessa on kyse terveydenhuollon asiakirjojen sähköistämisestä. Neljäs toimenpidesitoumus koskee koko finanssisektorin ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä toimia ja konkreettisia tapoja, joilla ilmastotyötä voidaan saattaa läpinäkyvämpään muotoon.


 Finanssialan kestävän kehityksen sitoumukset

 Katso myös

 Hae aiheesta