Arviointineuvosto: Positiivisessa luottotietorekisterissä pitäisi arvioida vielä kustannusten vaikutuksia

Positiivisen luottotietorekisterin perustamiskustannukset olisi syytä siirtää kokonaisuudessaan valtion vastuulle. Kuva: Shutterstock

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausuntonsa positiivista luottotietorekisteriä koskevasta esitysluonnoksesta. Arviointineuvosto pitää valmistelua pääosin hyvänä, mutta nostaa esiin muun muassa rekisterin kustannukset.

Arviointineuvoston mukaan esitysluonnoksen kustannukset luotonantajille ovat huomattavia, millä voi olla vaikutuksia myös kuluttajille. Lausunnossa todetaan, että lakiluonnoksessa tulisi yleisellä tasolla käsitellä kustannusten epäsuoria vaikutuksia kuluttajiin.

“Arviointineuvoston huomiot esityksen taloudellisista vaikutuksista ovat osuvia. Rekisterin perustamiskustannukset olisikin syytä siirtää kokonaisuudessaan valtion vastuulle”, toteaa Finanssiala ry:n (FA) johtava lakimies Antti Laitila.

Yhteiskunnallisia vaikutuksia on lakiluonnoksessa arviointineuvoston mukaan tunnistettu monipuolisesti, mutta ne kaipaisivat vielä täsmennyksiä. Lakiehdotuksessa voisi esimerkiksi arvioida, voiko rekisteröidyn itse suorittama jälkikäteinen valvonta tietojensa luovutuksesta asiointipalvelun välityksellä vaikuttaa ennaltaehkäisevästi identiteettivarkauksien toteuttamiseen tai nopeuttaa niiden havainnointia ja niihin puuttumista.

”Myös luotonantajilla pitäisi olla oikeus tarkistaa oma-aloitteisesti rekisterin tiedot mahdollisten maksujärjestelyjen ja muiden toimien helpottamiseksi silloin, kun asiakkaalla on maksuvaikeuksia. Tätä ehdotettu sääntely ei sallisi, joten näiltä osin sitä voisi vielä täydentää”, FA:n Laitila huomauttaa.

Positiivista luottotietorekisteriä koskeva lopullinen hallituksen esitys julkaistaneen tammikuussa 2022, kun arviointineuvoston palaute on huomioitu.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan