Ei uutta lähdeveroa instituutionaalisille sijoittajille ja sijoitusrahastoille

Uusi lähdevero institutionaalisille sijoittajille (mm. työeläkeyhtiöille) ja sijoitusrahastoille on vahingollinen. Veroratkaisu nostaisi mm. paineita työeläkemaksujen korotuksiin ja antaisi kilpailuedun ulkomaisille sijoitusrahastoille.

Perustelut

Sijoitukset liikkuvat liukkaasti rajojen yli. Uhkana on, että verotulot vähenisivät eivätkä kasvaisi. Suomessa kotipaikkaansa pitävä rahastoyhtiö ja sen työntekijät maksavat veronsa Suomeen. Jos rahastot siirtyvät muualle, myös verotulot menetetään. Uhkana on myös, että ulkomaille siirtyvien rahastojen kiinnostus Suomen markkinaa kohtaa voi heiketä. Suomalaisrahastojen kilpailukyvystä ja vakaasta toimintaympäristöstä on syytä huolehtia myös jatkossa.

Suomalaiset rahastot ovat vientituote. Niiden vetovoima hiipuisi vääjäämättä, jos verotusta kiristetään. Noin viidennes suomalaisrahastojen yhteenlasketusta yli 100 miljardin euron pääomasta on ruotsalaisten varoja.

Mikäli rahastot siirtyisivät Suomesta ulkomaille, menetettäisiin myös ulkomailta tänne maksetut hallinnointipalkkiot.

VM:n asiantuntijaryhmän yksimielisten linjausten mukaisesti eri sijoitustuotteiden verotus on yhtenäistetty. Esitykset hyväksyttiin eduskunnassa maaliskuussa 2019.

Veroratkaisu lisäisi paineita myös työeläkemaksujen korotuksiin syntyvyyden laskun ja väestön ikääntymisen ohella. Yhdeksi maailman parhaaksi arvioitu eläkejärjestelmä perustuu rahastointiin ja korkoa korolle periaatteeseen. Pienikin kustannus kertaantuu johtaen pitkällä aikavälillä eläkevarojen määrän jäämiseen tavoiteltua matalammaksi. Laskun maksavat suomalaiset yritykset ja työntekijät.

Taustaa

Vaalien alla on esitetty vaatimuksia uudenlaisesta lähdeverosta mm. institutionaalisten sijoittajien ja rahastojen saamille osinkotuloille. Ehdotus kohdistuisi myös työeläkeyhtiöiden saamiin osinkoihin. Kustannusten eläkejärjestelmälle on arvioitu olevan noin 40 miljoonaa vuodessa.