Eri sijoitustuotteiden verotus on juuri uudistettu, verotukseen ei pidä nyt koskea

Eri sijoitustuotteiden verotusta on äskettäin uudistettu. Verotus kohtelee jatkossa eri sijoitusmuotoja mahdollisimman neutraalisti. Säästöhenkivakuutusten, kapitalisaatiosopimusten ja kertamaksuisten eläkevakuutusten verotus vastaa uutta osakesäästötiliä.

Perustelut

VM:n asiantuntijaryhmän yksimielisten linjausten mukaisesti eri sijoitustuotteiden verotus on yhtenäistetty. Esitykset on hyväksytty eduskunnassa maaliskuussa 2019. Uudet säännökset muuttavat sijoitusvakuutusten, kapitalisaatiosopimusten ja ei-verotuettujen, kuten kertamaksuisten eläkevakuutusten, verotusta. Esimerkiksi vakuutustuotteista ei voi jatkossa tehdä nostoja ilman välittömiä veroseuraamuksia. Kertamakuisten eläkevakuutusten rankaiseva verotus poistuu. Uudenlainen osakesäästötili tuo välillisen säästämisen veroedut myös osakesäästäjille.

Lakiin tuli erityinen veronkiertopykälä, jolla estetään ulkomaisten vakuutusten kautta veronkiertoon tähtääviä järjestelyjä.

Säästäminen ja sijoittaminen ovat koko kansan harrastus, eivät vain rikkaiden etuoikeus. Finanssiala ry:n tuoreen Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimuksen mukaan tyypillisimmät rahastosäästäjät kuuluvat alempiin toimihenkilöihin ja työväestöön. Rahastosäästäjistä viidennes ansaitsee alle 30 000 euroa vuodessa ja lähes 30 prosenttia 30 000–50 000 euroa vuodessa. Kyse on kotitalouden yhteenlasketuista tuloista.

Kansalaisten uskoa säästämiseen ja sijoittamiseen ei tule heikentää jatkuvilla veromuutoksilla, vaan verotuksen tulee olla ennakoitavaa ja pitkäjänteistä. Kotitalouksien halukkuus sijoittamiseen ja säästämiseen paranee, kun tarjolla on erilaisia sijoitusmuotoja, joiden verotus on riittävän yksinkertaista ja pitkäjänteistä

Taustaa

Vaalien alla on esitetty arvostelua mm. siitä, että sijoitusvakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten kautta saatujen tuottojen verotusta voitaisiin käytännössä lykätä loputtomiin. Lisäksi on arvosteltu mahdollisuutta verovapaisiin pääoman nostoihin. Eri sijoitustuotteiden verotuksen yhtenäistyessä nämä toimet eivät enää ole mahdollisia.