Finanssiala toivoo lievennyksiä pankkisääntelyesitykseen – kiristykset uhkaavat talouden elpymistä ja heikentäisivät Euroopan kilpailuasemaa

  • Finanssiala ry (FA) on pettynyt Euroopan komission esitykseen, miten lopulliset Basel III -pankkisääntelystandardit toimeenpannaan EU:ssa.
  • Komission esittämä Basel-säännösten toimeenpanotapa ei ota riittävällä tavalla huomioon EU-maiden erityispiirteitä.
  • Esitykset veisivät eurooppalaiset pankit myös epäreiluun kilpailuasemaan USA:n pankkien kanssa.

Basel III -uudistuksen tarkoituksena on parantaa riskien laskentaa ja lisätä vertailukelpoisuutta pankkien välillä. Baselin komitean saaman toimeksiannon mukaan uudistus ei saisi merkittävästi nostaa pankkien pääomavaatimuksia. Finanssivalvonnan arvion mukaan Suomessa pääomavaatimusten nousu olisi keskimäärin 15–20 prosenttia.

”Suomen hallituksen on edellytettävä EU-pöydissä, että säännökset toimeenpannaan tavalla, joka ottaa huomioon EU:n rahoitusmarkkinoiden erityispiirteet, etenkin pankkien keskeisen roolin pk-yritysten rahoittajana. Pankkien pääomavaatimusten on heijastettava aidosti riskejä ja niiden nousun on pysyttävä mahdollisimman pienenä”, FA:n hallituksen puheenjohtaja, OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio korosti Finanssi-illassa maanantaina 8.11.2021.

Keväällä 2020 Finanssivalvonta arvioi, että Basel-uudistuksen myötä suomalaispankkien pääomavaatimukset nousisivat keskimäärin 15 – 20 prosenttia. Vaikka komission esitys sisältää joitain helpotuksia sääntelyn toimeenpanoon, ne ovat monelta osin väliaikaisia eivätkä estä pääomavaatimusten nousua.

”Uusi kiristyvä pankkisääntely on uhka talouden elpymiselle. Esitys voi vaikuttaa kielteisesti yritysluototukseen ja vihreiden investointien rahoittamiseen. Uudistuksella voisi olla vaikutuksia myös luotonantoon kotitalouksille”, Ritakallio toteaa. Viime kädessä vaikutukset riippuvat siitä, miten pankit sopeuttavat toimintaansa ja minkälainen kilpailutilanne markkinoilla on. 

EU:n pitää huolehtia Ritakallion mukaan sääntelyssä myös omasta kilpailukyvystään. ”EU:n kaavailema standardien toimeenpanotapa veisi eurooppalaiset pankit epäreiluun kilpailuasemaan mm. USA:n pankkien kanssa. Tämä olisi kädenojennus EU:n ulkopuolisille pankeille eurooppalaisten kustannuksella.”

Baselin säännöksillä vahvistetaan pankkijärjestelmän vakavaraisuutta mahdollisissa tulevissa kriiseissä ja laskusuhdanteissa. ”Tämä periaate on sisäistetty finanssialalla. On kuitenkin hyvä muistaa, että viranomaisten viime kesänä tekemien stressitestien mukaan suomalaispankkien vakavaraisuus kestäisi, vaikka niiden taloudellinen toimintaympäristö heikkenisi voimakkaasti. Testit vahvistivat, ettei vakavaraisuusvaatimusten kiristämiselle ole tarvetta. Samaa osoittavat koronakriisin aikaiset kokemukset”, Ritakallio sanoo.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan