Finanssialan Ahosniemi: Tarjoamme kansankapitalismia hallitusneuvotteluihin

  • Finanssiala esittää hallitusneuvotteluihin linjauksia, jotka kannustavat säästämiseen ja sijoittamiseen eli edistävät kansankapitalismia.
  • Säästöt luovat turvaa kansalaisille, parantavat yhteiskunnan kantokykyä ja vauhdittavat talouden pyöriä.
  • Kotimaisten sijoitusrahastojen kansainvälistä kilpailukykyä on parannettava antamalla niille samat toimintamahdollisuudet kuin kilpailijamaissa.

Finanssiala ry (FA) tarjoaa tulevien hallitusneuvottelujen evääksi kansankapitalismia. Säästäminen ja sijoittaminen ei ole vain eliitin hupia: esimerkiksi rahastoihin sijoittaa 1,47 miljoonaa suomalaista ja yli 600 000 suomalaisella on säästö- tai sijoitusvakuutus. Noin 300 000:lla on osakesäästötili.

”Säästöt luovat turvaa kansalaisille ja parantavat yhteiskunnan kantokykyä. Lisäksi ne vauhdittavat talouden pyöriä. Erilaisten sijoitustuotteiden laaja tarjonta ja ennakoitava verotus on sekä säästäjien että koko yhteiskunnan etu”, kiteyttää Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.

Yhdenmukaistettuun sijoitustuotteiden verotukseen ei ole syytä koskea. Uudet kiristykset tuhoaisivat jo tehtyä työtä kansankapitalismin edistämiseksi. Varsinkin rahastojen kansainvälinen kilpailu on kovaa. Suomalaiset sijoitusrahastot ovat vientituote siinä missä elektroniikkatuotteet tai risteilyaluksetkin. Niiden toimintaedellytyksistä on huolehdittava.

”Ei ole mitenkään yhdentekevää, tarjoaako rahastoa tai muuta sijoituspalvelua suomalainen vai luxemburgilainen yritys. Suomalainen finanssiala työllistää Suomessa ja maksaa veronsa Suomeen”, Ahosniemi muistuttaa.

Kansankapitalismi saa puoluerajat ylittävää kannatusta päättäjiltä. Finanssiala ry:n syksyllä teettämässä kyselyssä yli 70 prosenttia poliittisista päättäjistä piti tärkeänä, ettei suomalaisten halukkuutta säästämiseen ja sijoittamiseen heikennetä sijoittamisen verotusta kiristämällä. Lähes 60 prosenttia myös SDP:n ja vihreiden poliitikoista on samaa mieltä. Duunarikin saa siis vaurastua.

Sijoittaminen edistää myös vihreää siirtymää

Esimerkiksi rahastoon sijoittamalla voi edistää myös kestävää kehitystä ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Järkevä sijoittaja ajattelee pitkäjänteisesti.

”Esimerkiksi saastuttavat kohteet sijoituksina alkavat olla huomattava riski, joten viisas yksityissijoittajakin turvaa sijoituksensa huolehtimalla, että salkussa on kestävyyden huomioon ottavia kohteita”, Ahosniemi sanoo.

Rahastolainsäädäntöön tarvitaan kaksi muutosta, jotta kotimaisten rahastojen kilpailukyky turvataan ja rahastosäästämisestä saadaan entistäkin houkuttelevampaa. Suomessa pitää sallia rahastoille niin sanottu vaihtuvapääomaisen osakeyhtiön malli (SICAV), joka on yleisin Keski-Euroopassa. Osuudenomistajarekisteriä pitäisi voida ylläpitää hajautetusti eikä keskitetysti yhdessä paikassa.

”Paras lopputulos sääntelyä kehitettäessä saataisiin viranomaisten ja toimialan yhteisessä työryhmässä”, Ahosniemi ehdottaa.

Lisäksi osakesäästötilin yläraja on syytä tuplata. Tilille voi tallettaa nykyisin enintään 50 000 euroa, jolla voi ostaa kotimaisten tai kansainvälisten yritysten osakkeita. Osakesäästötili kannustaa pitkäjänteiseen säästämiseen ja sijoittamiseen, sekä estää sijoitusten verottamista moneen kertaan.

Kymmenkärkinen keihäs

Nyt tarvitaan päättäjiltä malttia, ettei pankkien ja vakuutusyhtiöiden kykyä toimia kuluttajien ja yritysten lainottajana ja vakuuttajina vaikeuteta.

Kannustaminen kansankapitalismiin on yksi finanssialan keskeisistä tavoitteista tulevaan hallitusohjelmaan. Finanssiala ry on kiteyttänyt keskeiset tavoitteensa kymmeneen keihäänkärkeen, jotka liittyvät kansankapitalismin ja rahastosääntelyn lisäksi muun muassa EU-sääntelyyn ja ylivelkaantumiseen.

”Tulevan hallituksen on sitouduttava pitämään finanssitoimialan sääntely järkevällä ja maltillisella tasolla. Kansallisella lisäsääntelyllä ei saa luoda alalle uusia rasitteita”, toimitusjohtaja Ahosniemi kiteyttää.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan