Finanssialan puheenjohtaja Juha Koponen rahoitusalan sopimuksesta: Yhdessä sopiminen on paras tie eteenpäin

Koko finanssitoimialalla on nyt voimassa olevat työehtosopimukset: vakuutusalan sopimus hyväksyttiin 11. helmikuuta. Kuva: Kaspars Grinvalds / Shutterstock
  • Rahoitusalan työehtosopimuksen sopimusosapuolet hyväksyivät hallinnoissaan rahoitusalan uuden työehtosopimuksen 25. maaliskuuta 2022.
  • Sopimuksen piirissä on noin 20 000 henkilöä.
  • Uudistettu työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 asti. Sopimuskauden toinen vuosi on niin sanottu optiovuosi.
  • Koko finanssitoimialalla on nyt voimassa olevat työehtosopimukset: vakuutusalan sopimus hyväksyttiin 11. helmikuuta.

Finanssiala ry:n (FA) hallituksen puheenjohtaja Juha Koponen kiittää työehtosopimuksen neuvotteluosapuolia hyvästä tuloksesta. 

”Yhdessä sopiminen on paras tie eteenpäin. Neuvottelut eivät olleet helpot, mutta sopu löytyi. Tästä lämmin kiitos kuuluu Palvelualojen työnantajat Paltan, Ammattiliitto Pron ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n neuvottelutiimeille.” 

Koponen kiittelee uutta sopimusta siitä, että se katsoo tulevaisuuteen ja joustavoittaa palkka- sekä muita työtekijän ja työnantajan välisiä keskusteluja. 

”Arvostamme, että työntekijäpuoli haluaa jatkaa finanssityön tulevaisuusvuoropuhelua ja siihen liittyvää yhteistyötä. FinanssiTYÖ2030-hanke jatkuu, ja teemoina ovat muun muassa monimuotoinen työyhteisö, monipaikkainen työ ja työn uudet muodot. Sopimuskaudella myös pureudutaan tekoälyn ja digitalisaation vaikutuksiin finanssityössä”, Koponen toteaa.  

Finanssiala ry ja sen jäsenyritykset ovat Palvelualojen työnantajat Paltan työmarkkinajäseniä. Tämän johdosta Palta vastaa sekä rahoitus- että vakuutusalan työehtoneuvotteluista ja -sopimuksista. FA ja Palta huolehtivat yhdessä työntekijäliittojen kanssa finanssityön kehittämisestä. 

Palkkaratkaisu yleisen linjan mukainen 

Sopimuksen palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. Vuonna 2022 palkkoja korotetaan 1.6.2022 lukien 0,95 prosentin yleiskorotuksella ja 0,95 prosentin suuruisella palkkakeskusteluerällä, jota maksetaan palkkakeskustelujen pohjalta muun muassa suoritukseen perustuen. Vuoden 2023 korotuksista neuvotellaan 30.11.2022 mennessä. Ellei neuvottelutulosta saavuteta, päättyy työehtosopimus 28.2.2023.  

”Palkkakeskustelun ajoituksesta ja yhdistämisestä muihin yrityksissä käytäviin suoriutumista ja kehittymistä koskeviin keskusteluihin on nyt mahdollista sopia paikallisesti. Tämä joustavoittaa keskustelujen käymistä, mikä on ollut yritysten ja myös henkilöstön toive”, Paltan neuvottelujohtaja Anu Sajavaara sanoo.

”Neuvottelut eivät olleet helpot. Maailma muuttuu ympärillämme ja tapahtuu odottamattomia asioita. Tästäkin syystä on tärkeää, että päätimme jatkaa FinanssiTYÖ2030-hankkeen tulevaisuusvuoropuhelua myös tällä sopimuskaudella Paltan, Pron ja Finanssiala ry:n kanssa”, Sajavaara jatkaa.

Haastattelupyynnöt Juha Koposelle FA:n viestinnän kautta: 020 793 4240.