Henkilötunnukseen useita uudistuksia – uusi yksilöintitunnus on tarpeeton ja hintava lisä

Finanssiala ihmettelee henkilötunnuksen perusteltujen uudistuksen rinnalle esitettyä uutta kansalaisten yksilöintitunnusta. Sen hyödyt yhteiskunnalle ovat epäselvät.
  • Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen henkilötunnusten uudistamisesta 15.9.2022.
  • Nykyisten henkilötunnusten osittaisuudistukset olisivat finanssialan mielestä riittävät ratkaisemaan esitetyt ongelmat.
  • Hallitus esittää lisäksi henkilötunnusten rinnalle luotavaa uutta vapaaehtoista yksilöintitunnusta.
  • Tämä uudistus olisi kallis ja muiden uudistusten jälkeen tarpeeton.
  • Yksilöintitunnuksen vapaaehtoinen käyttö tarkoittaa, että rinnalla on pidettävä nykyistä henkilötunnusta. Tämä voi aiheuttaa sekaannuksia.

Henkilötunnuksiin on tulossa useita perusteltuja uudistuksia. Tunnukset olivat tietyiltä päiviltä loppumassa, mikä ratkaistaan tuomalla niihin uusia välimerkkejä. Henkilötunnuksia myös muutetaan niin, että tunnuksen loppuosasta ei siirtymäajan jälkeen enää voi päätellä sukupuolta. Myös henkilötunnuksen antaminen ulkomaalaiselle helpottuu. Nämä perustellut uudistukset tulevat tehdyiksi lähivuosien aikana.

Finanssiala ihmettelee henkilötunnuksen perusteltujen uudistuksen rinnalle esitettyä uutta kansalaisten yksilöintitunnusta. Esityksen mukaan tunnusta hyödyntäisivät yritykset, viranomaiset ja yhteisöt omissa tietojärjestelmissään – vapaaehtoisesti.

”Keväällä järjestetty lausuntokierros osoittaa, että yksilötunnuksen käyttö olisi hyvin hajanaista, koska mikään ei siihen velvoita. Tällaisen rinnakkaisen tunnusjärjestelmän luominen aiheuttaisi runsaasti kuluja koko yhteiskunnalle, ja siitä tulisi luopua”, sanoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Teija Kaarlela.

Esityksen perusteluissa esille tuodut ongelmat saataisiin finanssialan mielestä riittävästi ratkaistua nykyisten henkilötunnusten osittaisuudistuksin. Uudet välimerkit torjuvat tunnusten loppumista tietyiltä päiviltä, eikä tunnuksen uudistuvasta loppuosasta voi enää päätellä henkilön sukupuolta. Uudistus myös sujuvoittaa maahanmuuttoa, kun ulkomaalainen voidaan tunnistaa nopeammin ja joustavammin. Tällä lyhennetään odotusaikaa ja mahdollistetaan etäasiointi suomalaisten viranomaisten palveluissa jo ennen maahantuloa.

Kun vanhaa henkilötunnusjärjestelmää nyt uudistetaan, ja sen käyttö jatkuu, on epäselvää, mitkä olisivat organisaatioille tulevat hyödyt uuden rinnakkaisen yksilöintitunnusjärjestelmän perustamisesta. Toisaalta henkilötunnusten korvaaminen kokonaan yksilöintitunnuksella olisi todella raskas ja kallis toimenpide.

Henkilötunnusta käsittelevät tietojärjestelmissään lukuisat tahot. Henkilötunnusten korvaaminen yksilöintitunnuksella aiheuttaisi todella suuria kustannuksia; finanssialan arvion mukaan kaikkiaan hintalappu yhteiskunnalle olisi noin miljardi euroa. Osittaisuudistustenkin kustannukset noussevat yhteensä satoihin miljooniin.

Rinnakkaiset järjestelmät loisivat sekaannusta

Uuden yksilöintitunnuksen ei ole tarkoitus korvata henkilötunnusta, vaan se luotaisiin nykyisen henkilötunnuksen rinnalle. Kahden rinnakkaisen järjestelmän pystyttäminen olisi omiaan luomaan sekaannusta ja hämmennystä kansalaisten yksilöintiin.

Monissa, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tietojen vaihto tietojärjestelmien ja eri toimijoiden kesken on elinehto.

”Jos yksi järjestelmä käyttää yksilöinnissään perinteistä henkilötunnusta ja toinen yksilöintitunnusta, on yhteensovittamisessa oma työnsä ja virheherkkyys kasvaa”, Kaarlela summaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan