Henkilötunnukset kaipaavat uudistusta, mutta kaavailtu yksilöintitunnus yrittää korjata asiaa, mikä ei ole rikki

  • Vireillä on uudistus, jossa henkilötunnusten rinnalle luotaisiin uusi yksilöintitunnus. Tämä uudistus olisi kallis ja muiden uudistusten jälkeen tarpeeton.
  • Yksilöintitunnuksen ainut uudistus olisi ikätiedon poistuminen tunnuksesta, muut ongelmat on jo korjattu.
  • Vapaaehtoinen käyttö tarkoittaa, että rinnalla olisi pidettävä nykyistä henkilötunnusta. Tämä voi aiheuttaa sekaannuksia.
  • Suunnitelmaa, milloin ja miten henkilötunnukset korvataan uusilla yksilöintitunnuksilla, ei ole tehty eikä korvaamisesta aiheutuvia kustannuksia ole arvioitu.
  • Myös uusilla välimerkeillä varustettujen tunnusten käyttö vaatii järjestelmämuutoksia, ja niiden käyttöönottoon tarvitaan riittävä siirtymäaika.

Henkilötunnusten uudistus etenee. Henkilötunnukset olivat tietyiltä päiviltä loppumassa, mikä ratkaistaan tuomalla niihin uusia välimerkkejä. Henkilötunnuksia myös muutetaan niin, että tunnuksen loppuosasta ei siirtymäajan jälkeen enää voi päätellä sukupuolta. Nämä perustellut uudistukset tulevat tehdyiksi lähivuosien aikana. Henkilötunnuksen rinnalle halutaan kuitenkin luoda myös uusi yksilöintitunnus.

Kaavailtu uusi yksilöintitunnus ei ensi vaiheessa tulisi ihmisten itsensä tietoon, vaan sitä voisivat hyödyntää yritykset, viranomaiset ja yhteisöt omissa tietojärjestelmissään niin halutessaan.

”Vapaaehtoinen käyttö tarkoittaa, että rinnalla olisi pidettävä nykyistä henkilötunnusta. Rinnakkaiskäytön hyödyt jäävät varsin ohuiksi, ja on riski, että yksilöintitunnuksen käyttöön liu’utaan hallitsemattomasti. Uutta yksilöintitunnusta ei pidä luoda ennen kuin lopullisen käyttöönoton kustannukset ja hyödyt on perinpohjaisesti arvioitu”, toteaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Teija Kaarlela.

Uusien välimerkkien lisääminen henkilötunnukseen niiden riittävyyden varmistamiseksi on perusteltua, mutta vauhtisokeutta tulee tässäkin välttää. Esimerkiksi pankit ja vakuutusyhtiöt käyttävät henkilötunnuksia ihmisten yksilöintiin päivittäin, ja tietojärjestelmät pitää uusia ymmärtämään uusia välimerkkejä.

”Uusilla välimerkeillä varustettujen tunnusten vaatimiin järjestelmämuutoksiin tarvittavan ajan varmistamiseksi tulisi etärekisteröinnin ja muunkin henkilötunnusten jakelun laajentamisen käyttöönottoa lykätä suunnitellusta vähintään kahdella vuodella”, Kaarlela sanoo.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan