Hetu-uudistus ei vaadi uuden tunnuksen luomista

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, johtaja, Kela, Mikko Kautto, toimitusjohtaja, Eläketurvakeskus ja Piia-Noora Kauppi, toimitusjohtaja, Finanssiala ry Kuvat: Finanssiala ry / Kela / ETK

Henkilötunnuksiin kaavaillaan tarpeellisia uudistuksia lähivuosille. Uusintalistalla ovat tunnusten myöntämistapa nykyistä notkeammaksi, tunnusten tekeminen sukupuolineutraaleiksi sekä välimerkkiuudistus, jolla tunnukset saadaan riittämään paremmin.

Uudistettavien henkilötunnusten rinnalle on samassa yhteydessä kaavailtu luotavaksi kokonaan uusi kansalaisten yksilöintitunnus. Tunnus ei ensi vaiheessa tulisi ihmisten itsensä tietoon, vaan sitä voisivat hyödyntää yritykset, viranomaiset ja yhteisöt omissa tietojärjestelmissään – vapaaehtoisesti. Uuden yksilöintitunnuksen ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata henkilötunnusta. Lausuntokierroksen lausunnot osoittavat, että uusi yksilöintitunnus otettaisiin hajanaisesti käyttöön, koska siihen ei ole velvoitetta.

Asiaa tulisi tarkastella uudelleen. Henkilötunnusta käsittelee tietojärjestelmissään todella moni taho. Hämärän peittoon jää, mitkä olisivat organisaatiolle tulevat hyödyt uuden rinnakkaisen järjestelmän perustamisesta, kun kuitenkin vanhaa henkilötunnusjärjestelmää uudistetaan ja sen käyttö jatkuu. Kustannuksia syntyisi helposti satoja miljoonia euroja. Finanssiala on arvioinut, että kaikkiaan hintalappu yhteiskunnalle olisi noin miljardi euroa.

Kahden rinnakkaisen järjestelmän pystyttäminen olisi omiaan luomaan sekaannusta ja hämmennystä kansalaisten yksilöintiin. Samaan aikaan järjestelmäkustannukset kasvaisivat. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tietojen vaihto tietojärjestelmien ja eri toimijoiden kesken on elinehto. Jos yksi järjestelmä käyttää yksilöinnissään perinteistä henkilötunnusta ja toinen yksilöintitunnusta, on yhteensovittamisessa oma työnsä ja virheherkkyys kasvaa. Järjestelmien on oltava yhteensopivat.

Keskeinen esitetty perustelu yksilöintitunnuksen käyttöönottoon on henkilötietosisällön riisuminen tunnuksesta pois. Nykyisen henkilötunnuksen muuttamisen myötä sukupuolta ei enää kykene uusista myönnettävistä henkilötunnuksista erottamaan. Ihmisen ikä tunnuksesta on kuitenkin erotettavissa uudistuksen jälkeenkin. Onko syntymäaikaa koskeva tieto niin herkkä, että olemme valmiit maksamaan sen poistamisesta miljardin?

Mikko Kautto,
toimitusjohtaja, Eläketurvakeskus

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
johtaja, Kela

Piia-Noora Kauppi
toimitusjohtaja, Finanssiala ry