Ilmarisen tutkimus: Eläkeläiset voivat keskimäärin hyvin ja haluaisivat jatkaa työskentelyä eläkkeellä

Halukkuus tehdä ansiotöitä eläkkeellä on noussut tasaisesti kuluneen kymmenen vuoden aikana, selviää Ilmarisen kyselystä. Kuva: Laura Beach / Shutterstock
  • Eläkeläisistä 70 prosenttia kokee terveytensä ja hyvinvointinsa hyväksi, selviää työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tutkimuksesta.
  • Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta haluaa työskennellä eläkkeellä.
  • 78 prosenttia eläkeläisistä on varautunut taloudellisesti eläkepäiviin.

Eläkeläisistä 70 prosenttia kokee terveytensä ja hyvinvointinsa hyväksi ja vain viisi prosenttia huonoksi. Eläkeläisten hyvinvointi on pysynyt hyvällä tasolla viime vuosina, vaikka alin vanhuuseläkeikä nousee vuosittain kolmella kuukaudella. Yhä useampi jatkoi työssä pidempään saadakseen suuremman eläkkeen.

”Neljä viidestä kokee eläkkeelle siirtymisen olleen hyvinvoinnin kannalta positiivinen asia. Vaikuttaa siltä, että viime vuosina eläkkeelle on jäänyt yhä paremmin voivia eläkeläisiä”, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen tiedotteessa.

Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 78 prosenttia on varautunut taloudellisesti eläkepäiviin. Yleisimpiä varautumiskeinoja ovat oman asunnon ostaminen ja rahan säästäminen tilille. Vastaajista 36 prosenttia on sijoittanut rahastoihin, osakkeisiin tai kiinteistöihin ja 20 prosenttia hankkinut lisäeläkkeen. Rahastoihin, osakkeisiin tai kiinteistöön sijoittaneiden osuus on kasvanut viime vuodesta 3 prosenttiyksikköä – lisäeläkesäästämisen osuus on pysynyt ennallaan.

”Ikääntyminen tuo uusia tarpeita, mikä lisää ennakoinnin merkitystä omien talousasioiden hoidossa. Vanhuuteen varautuminen sekä taloudellisesti että esimerkiksi asumisjärjestelyjään tarkastelemalla tulisi aloittaa jo huomattavasti ennen kuin se on ajankohtaista”, huomauttaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Päivi Luna.

Halukkuus tehdä ansiotöitä eläkkeellä on noussut tasaisesti kuluneen kymmenen vuoden aikana. Vastaajista 63 prosenttia haluaisi työskennellä eläkkeellä. Osuus on noussut prosenttiyksiköllä vuoden takaisesta.

”Hieman useampi haluaisi tehdä töitä mieluummin uudelle työnantajalle kuin edelliselle työnantajalleen. Siksi tulisi edistää erilaisia keinoja tehdä ansiotöitä eläkkeellä myös täysin uusissa tehtävissä. Yrittäjyys on myös suosittu vaihtoehto ja noin joka seitsemäs haluaisi tehdä ansiotyötä yrittäjänä”, Ilmarisen Vatanen kertoo tiedotteessa.

Ilmarisen kyselyyn vastasi joulu-tammikuussa yli 1200 Ilmarisen eläkkeensaajaa. Osa vastaajista oli ollut eläkkeellä pari kuukautta, osa yli vuoden ja osa yli viisi vuotta. Tuloksia painotettiin eläkkeen määrän mukaan kuvamaan yksityisen sektorin eläkkeensaajia.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan