Ilmarisen tutkimus: Eläkeläisten taloudellisessa varautumisessa on parantamisen varaa – valtaosa haluaa työskennellä eläkkeellä

Suurin osa vastaajista arvioi, että yksi tai kaksi päivää viikossa on sopiva määrä ansiotyötä eläkkeellä. Kuva: Jury Stroykin / Shutterstock
  • Suurin osa eläkeläisistä haluaisi tehdä ansiotöitä eläkkeellä, selviää työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tutkimuksesta.
  • Sopiva määrä töitä eläkkeen ohella olisi valtaosan mielestä 1–2 päivää viikossa.
  • Taloudellinen varautuminen eläkepäiviin on vähentynyt viime vuoden kyselystä.
  • Myös arvio omasta jaksamisesta työelämässä on heikentynyt edellisvuodesta.

Ilmarisen Eläkeläisten talous ja vireys -tutkimuksessa selvitettiin eläkeläisten taloudellista tilannetta, työntekoa ja hyvinvointia. Kyselyyn vastasi 1 352 ihmistä joulu–tammikuun aikana. Kyselytutkimus toteutettiin nyt 12. kerran.

Suurin osa eläkeläisistä haluaisi yhä tehdä ansiotöitä eläkkeellä, ilmenee Ilmarisen tutkimuksesta. Suurin osa vastaajista arvioi, että yksi tai kaksi päivää viikossa on sopiva määrä ansiotyötä.

Suurin osa eläkeläisistä on varautunut eläkepäiviinsä taloudellisesti, mutta 29 prosenttia vastaajista ei ole varautunut lainkaan. Varautumattomien osuus on kasvanut, sillä neljässä aiemmassa tutkimuksessa varautumattomien osuus on ollut 9–22 prosenttia.

”Eläkepäivät ja vanhuus kohtaavat meidät jokaisen ennemmin tai myöhemmin. Vanhuuteen varautuminen sekä taloudellisesti että esimerkiksi asumisjärjestelyjään tarkastelemalla tulisi aloittaa jo huomattavasti ennen kuin se on ajankohtaista”, muistuttaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Päivi Luna.

Tutkimukseen vastanneiden yleisimmät tavat taloudelliseen varautumiseen ovat aiempien vuosien tapaan oman asunnon ostaminen, tilille säästäminen, sijoittaminen ja lisäeläkkeen hankkiminen.

Vastaajien arvio omasta jaksamisesta on heikentynyt. Eläkeläisiltä kysyttiin omaa arviotaan siitä, kokisivatko he jaksavansa töissä hyvin ja lisäisikö töissä käynti omaa hyvinvointia. Kumpikin arvio heikentyi selvästi edellisvuosista.

Eläkeläiset kokevat oman hyvinvointinsa ja terveytensä hyväksi. Osuus on kuitenkin laskenut tasaisesti aiemmista vuosista. Nyt 65 prosenttia vastaajista koki hyvinvointinsa ja terveytensä hyväksi tai erittäin hyväksi, kun vuosina 2021–2022 luku on ollut 70 prosentin tuntumassa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan