Julkinen ja yksityinen käsikynkässä takaavat kansalaiselle parhaat sotepalvelut

  • Kansalaisilla on oikeus saada sotepalveluja yhdenvertaisesti ja saavutettavasti.
  • Monikanavarahoituksen purkamisessa on punnittava hyödyt kansalaisten yhdenvertaisuuden, palvelulupauksen ja sotepalveluiden saatavuuden kannalta.
  • Sitä ei tule tehdä ennen sotepalveluiden saatavuuden varmistamista.
Henkilö kävelee harmaata katua ylöspäin rollaattorin avulla, maassa asfaltti ja hiekkaa
Kuva: Harry Hykko/Shutterstock
  • Kansalaisilla tulisi jatkossakin hyvinvointialueiden rahoituksen uudistamisen myötä olla mahdollisuus täydentää julkisen sektorin tarjoamia palveluja omalla rahoituksella ja yksityisen sektorin palveluilla.
  • Finanssialan mukaan tarvitaan palvelulupaus: Kansalaisten pitää saada tietää, mitä julkinen palvelu sisältää ja mikä on kansalaisen omalla vastuulla.
  • Kelan ja hyvinvointialueiden yhteistyö on hyödyksi, valtakunnallista toimijaa tarvitaan yhdenvertaisten palveluiden varmistamisessa.

Kansalaisilla on oikeus saada sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti ja saavutettavasti. Tämä edellyttää julkisen ja yksityisen sektorin luottamuksellista ja sujuvaa kumppanuutta. Monikanavarahoituksen purkamisessa onkin punnittava hyödyt kansalaisten yhdenvertaisuuden, palvelulupauksen ja sotepalveluiden saatavuuden kannalta. Monikanavaisen rahoituksen purkua ei tule tehdä ennen sotepalveluiden saatavuuden varmistamista hyvinvointialueiden voimaantulon ja toimintakyvyn myötä, jotta vältetään erillisten järjestelmien kehittyminen ja menetetään yhteys kokonaisuudesta.

”Kansalaisen on saatava yhteiskunnalta selkeä palvelulupaus, joka kertoo, mistä vastaa yhteiskunta, mistä taas kansalainen itse. Tällöin kansalaisella on mahdollisuus täydentää palveluja omalla rahoituksellaan yksityisen sektorin palveluja hyödyntäen”, Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Päivi Luna sanoo.

Kela-korvausten poisto yksityisen sairaanhoidon hoidosta ja tutkimuksista edellyttää riittävää siirtymäaikaa. Palvelujen saatavuuden kohentaminen edellyttää toimivaa kumppanuutta julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Kansalaisten tuleekin saada tietää, mitä julkinen palvelu pitää sisällään. Kansalaisten on myös päästävä vaikuttamaan siihen, millaisia palveluja heillä on käytettävissään.

”Yhdenvertaisuuteen ja palvelujen vaikuttavuuteen on kiinnitettävä riittävästi huomiota monikanavarahoituksen purkamista työstettäessä. Yhteiskunnan kokonaisetu kärsii, mikäli hoitoketjut pidentyvät ja kustannukset kasvavat holtittomasti”, Luna sanoo.

Monikanavarahoituksen purkaminen tai hyödyntäminen hyvinvointialueilla voi vaikuttaa erittäin oleellisella tavalla siihen, miten palvelut ovat kansalaisten saavutettavissa.

”Hoitotakuu, palvelusetelijärjestelmä ja henkilökohtainen budjetointi ovat keinoja, joita tulee harkita myös jatkossa. Muuten mahdollisuus saada palveluja esimerkiksi yksityisiltä palveluntarjoajilta on lähinnä vain heillä, joilla on vakuutus tai muu rahoitus yksityisten palvelujen käyttämiseen”, Luna kuvailee ja jatkaa:

”Pidämme huolestuttavana, jos eri maakuntien asukkailla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen.”

Tulevien hyvinvointialueiden ja Kelan välinen yhteistyö on tärkeä hyödyntää ja sen kehittämiseen tulee panostaa. Erityisesti nuorten ja ikääntyneiden mielenterveyskuntoutukseen ja ikääntyneiden hyvinvointiin sekä kasvavaan hoivatarpeeseen on tärkeä varautua sekä yhteiskunnassa että henkilökohtaisesti.

”Hoitotakuu, palvelusetelijärjestelmä ja henkilökohtainen budjetointi ovat keinoja, joita tulee harkita myös jatkossa. Muutoin  mahdollisuus saada palveluja esimerkiksi yksityisiltä palveluntarjoajilta on lähinnä vain heillä, joilla on vakuutus tai muu rahoitus yksityisten palvelujen käyttämiseen.”

Päivi Luna, johtava asiantuntija

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan