Jutta Urpilainen: Suomi saatava EU-pöytiin ideoijaksi – tarvitaan suuren maan itsetuntoa

EU-komissaari Jutta Urpilainen oli illallispuhujana Finanssiala ry:n medialle suunnatussa finanssi-illassa.
  • Suomen on viritettävä EU-päätöksentekoaan valmiiden esitysten kommentoinnista etupainotteisemmaksi, ehdottaa EU-komissaari Jutta Urpilainen.
  • ”Suomalaiset tarvitsevat tervettä itsetuntoa – on toimittava kuten suuret jäsenmaat, jotka ehdottavat asioita komissiolle. Silloin vaikuttaminen on tehokkainta”, Urpilainen sanoo.
  • Suomalainen finanssiala yhtyy Urpilaisen näkemykseen. Ensi vaalikaudella valtioneuvosto tarvitsee EU-strategian, joka ohjaa valtionhallinnon näkemystä suurimpiin EU-agendalla oleviin asioihin jo ennakolta.

”Haastan teitä lobbareita ja mediaa”, EU-komissaari Jutta Urpilainen sanoi toimittajayleisölleen Finanssiala ry:n Finanssi-illan puheessaan. Hän toivoi Suomessa käytävän enemmän keskustelua siitä, mitä Suomi EU:lta haluaa ja mihin suuntaan unionia pitäisi kehittää. Lisäksi hän toivoi hallitusneuvotteluissa pohdittavan miten Suomen EU-päätöksentekojärjestelmää voisi muuttaa niin, että se mahdollistaisi nykyistä paremmin ennakkovaikuttamisen.

”Miten saisimme Suomen EU-vaikuttamisen viritettyä enemmän siihen, että Suomi olisi esittämässä ideoita jo etukäteen komissiolle eikä kommentoimassa ideoita vasta sitten, kun ne tuodaan U- tai E-kirjelminä eduskuntaan?” Urpilainen kysyi puheessaan.

Urpilaisen mukaan Suomen EU-päätöksenteko on viritetty ainutlaatuisen kansanvaltaiseksi, jossa ministerit hakevat eduskunnasta selkänojan EU:n ministerikokouksiin. Malli toimii hyvin ja varmistaa kansanvaltaisuuden, kun kommentoidaan komission tekemiä ehdotuksia. Suomen kannalta olisi kuitenkin hedelmällisempää olla liikkeellä jo aiemmin.

”Tehokkainta vaikuttaminen on silloin, kun ideat ovat vasta kehittelyasteella. Tähän Suomen pitäisi pyrkiä. Olen nykyisessä työssäni komissaarina nähnyt, miten suuret jäsenmaat tulevat esittämään ideoitaan komissiolle. Siinä on kyse itsetunnosta – sitä kaipaisin myös Suomelta”, Urpilainen totesi.

Urpilaiselta toive hallitusohjelmaan – finanssiala kannattaa

Yksittäisen suomalaisen virkamiehen on vaikea lähteä edistämään Brysselissä Suomen asioita ja ideoimaan, jos hänellä ei ole taustallaan poliittista mandaattia.

”Seuraavaan hallitukseen täytyisi saada hallitusohjelmatasolle kirjaus siitä, miten eduskunta saataisiin mukaan EU-politiikkaan nykyistä varhaisemmassa vaiheessa”, Urpilainen sanoo.

Suomalainen finanssiala kannattaa Urpilaisen avausta. Seuraavan hallituksen on tärkeä luoda itselleen EU-strategia, jossa tärkeimpiin hankkeisiin luodaan konkreettiset Suomen tavoitteet jo ennakolta – ja vaikutetaan niiden edistämiseksi nykyistä määrätietoisemmin.