Maksuhäiriömerkintöjen keston tarkastelussa odotettava positiivista luottotietorekisteriä

Säilytysajan lyhentäminen vaikeuttaisi asiakkaan luottokelpoisuuden arviointia.

Positiivinen luottotietorekisteri helpottaisi tätä arviointia.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan maksuhäiriömerkintä olisi poistettava kuukauden kuluessa merkintään johtaneen velan maksamisesta. Muutos koskisi sekä kuluttaja- että yritysluottoja.

Hallituksen tavoite hillitä ylivelkaantumista lyhentämällä maksuhäiriömerkinnän kestoa on huonosti ajoitettu. Uudistusta ei kannattaisi tehdä ainakaan ennen kuin positiivinen luottotietorekisteri on käytössä, kuten hallitusohjelmassakin on linjattu.

“Vaikka rekisterin käyttöönottoon on vielä pari vuotta aikaa, tulisi kuitenkin odottaa. Rekisteri ei korvaa maksuhäiriömerkintöjen hyötyjä täysin, mutta siihen sisältyvät tiedot luotonhakijoiden olemassa olevista luotoista mahdollistavat hiukan kattavamman taloudellisen suorituskyvyn arvioinnin”, painottaa Finanssiala ry:n johtava lakimies Antti Laitila.

Säilytysaikojen lyhentämistä perustellaan muun muassa velkaongelmien mahdollisella lisääntymisellä. Maksuhäiriömerkintä on ylivelkaantumisen katkaisussa keskeinen väline, koska ammattimaiset luotonantajat eivät helposti myönnä luottoa maksuhäiriömerkinnän saaneelle.

“Maksuhäiriömerkintä on tärkeä tieto ihmisen tai yrityksen taloudellisen käyttäytymisen arvioinnissa”, Laitila toteaa. “Sillä on merkitystä paitsi luotonannossa, myös esimerkiksi vuokraustoiminnassa.”

Maksuhäiriömerkintöjen keston lyhentäminen vaikeuttaa luottokelpoisuuden arviointia. “Vaikka arviointi ei pohjaudu pelkästään merkintöihin, on merkinnän tarkistaminen luottokelpoisuuden arvioinnin perusedellytys. Merkintöjä olisi säilytettävä ehdotettua pidempään, koska vanhatkin maksuhäiriömerkinnät kasvattavat uusien merkintöjen riskin moninkertaiseksi”, Laitila sanoo.

“Positiivinen luottotietorekisteri ei korvaa maksuhäiriömerkintöjen hyötyjä täysin, mutta se mahdollistaa kattavammin asiakkaan taloudellisen suorituskyvyn arvioinnin.

ANTTI LAITILA, johtava lakimies

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat