Matka generatiivisen tekoälyn parissa on vasta alussa – tervetuloa webinaariin 3.6.2024

Finanssiala on tarttunut rohkeasti generatiivisen tekoälyyn ja sen tuomiin mahdollisuuksiin, jotta toimiala pysyy mukana työn nopeassa murroksessa ja saa siitä koituvat hyödyt nopeasti käyttöön. Kuva: Shutterstock

Reilu puoli vuotta sitten käynnistyi Finanssiala ry:n ja työmarkkinaosapuolten yhteinen tulevaisuusvuoropuhelu generatiivisesta tekoälystä.

Vuoropuhelu oli luontevaa jatkoa jo vuosikymmen sitten alkaneelle finanssialan työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämishankkeelle Hyvinvoivalle finanssialalle (HyFi-hanke). Sitä on vuosien varrella jatkettu FinanssiTYÖ2030 ja Vakuuttava työ 2030 -nimillä.

Työ2030-ohjelman koordinoimassa tulevaisuusvuoropuhelussa Finanssiala ry, Ammattiliitto Pro ry, Palvelualojen työnantajat Palta sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN tarttuivat rohkeasti generatiivisen tekoälyyn ja sen tuomiin mahdollisuuksiin, jotta toimiala pysyy mukana työn nopeassa murroksessa ja saa siitä koituvat hyödyt nopeasti käyttöön.

Tulevaisuusvuoropuhelun ytimessä on yhteinen keskustelu ja ymmärryksen luominen.

Hyppää aikakoneeseen – Mitä tapahtui tulevaisuusvuoropuhelussa?

Tulevaisuusvuoropuhelu alkoi joulukuussa 2023 yhteisellä, koko finanssitoimialalle suunnatulla webinaarilla. Sen tarkoituksena oli johdattaa kuulijat generatiivisen tekoälyn maailmaan. Webinaarin osallistujat sekä muu laajempi joukko alan toimijoita saivat vastattavakseen kyselyn, jossa selvitettiin, miten alalla suhtaudutaan generatiiviseen tekoälyyn ja sen käyttöönottoon. Fountain Parkin toteuttamaan kyselyyn vastasi 136 henkilöä.

Kysely osoitti, että alan suhtautuminen generatiiviseen tekoälyyn on myönteistä, mutta nopea kehitys on nostanut esiin tarpeen yhteiselle keskustelulle erityisesti osaamistarpeista ja työpaikkojen pelisäännöistä.

Alkuvuodesta 2024 järjestettiin pienryhmäkeskusteluja, joihin osallistui työmarkkinaosapuolten sekä finanssialan yhtiöiden edustajia. Keskusteluissa pohdittiin, mitä alalla voitaisiin tehdä yhdessä generatiivisen tekoälyn ympärillä ja miten oppilaitosyhteistyön kautta pystyttäisiin vahvistamaan ja kehittämään osaamista sekä tutkinnoissa että täydennyskoulutuksessa. Nopeasti kehittyvä generatiivinen tekoäly vaatii kaikilta jatkuvaa oppimista. 

Pienryhmäkeskusteluista saadut ajatukset toimivat pohjana maaliskuussa pidetylle Ajatustorille, joka kokosi yhteen alan edustajia ja FinanssiAkatemia-yhteistyöverkostoon kuuluvien oppilaitosten henkilökuntaa. Ajatustorilla keskityttiin osaamistarpeisiin, joita generatiivinen tekoäly tuo työelämään. Yhteistyö ja avoin keskustelu alan ja oppilaitosten välillä koettiin välttämättömäksi, jotta työelämän muuttuvat tarpeet huomioidaan riittävän laajasti oppilaitosten opetuksessa.

Tulevaisuusvuoropuhelu generatiivisesta tekoälystä huipentuu kesäkuun alussa 3.6.2024  eri toimialoille suunnattuun webinaariin, jossa käydään läpi niitä oppeja ja oivalluksia, joita finanssiala tulevaisuusvuoropuhelusta on saanut. Finanssiala haluaa toimia edelläkävijänä ja jakaa opit generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä eteenpäin myös muille toimialoille.

Seuraa webinaaria 3.6. kello 10.00 alkaen.

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja