Aikuiskoulutustuki vaatii kunnon ravistelua – nykyinen järjestelmä ei toimi riittävän hyvin

Finanssiala ry ehdottaa aikuisten koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseen kokonaisremonttia. Kuva: Shutterstock
  • Finanssiala ry (FA) kannattaa nykyisillä ehdoilla olevan aikuiskoulutustuen lakkauttamista, mutta peräänkuuluttaa aikuisten koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseen kokonaisremonttia.
  • FA muistuttaa, että investoinnit osaamiseen vähentävät pitkällä aikavälillä työttömyyden riskiä ja edistävät talouden kestävyyttä. 
  • Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu aikuiskoulutustuen lakkauttaminen elokuussa 2024.
  • Hallituksen esitysluonnos aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta on ollut lausuntokierroksella, joka päättyy 5.1.2024

Finanssiala ry (FA) kannattaa nykyisillä ehdoilla olevan aikuiskoulutustuen lakkauttamista, sillä nykyinen aikuiskoulutustukijärjestelmä ei ole tukenut riittävästi työn ohella tapahtuvaa osaamiseen vahvistamista. FA:n mielestä on kuitenkin välttämätöntä, että työn ohella tapahtuvalle kouluttautumiselle ja osaamisen kasvattamiselle luodaan toimiva järjestelmä.

”Kouluttautumisen tarve ei ole poistunut mihinkään, päinvastoin. Oman osaamisen päivittäminen on tulevina vuosina entistä tärkeämpää. Olemme käyneet finanssialalla jo kymmenen vuotta vuoropuhelua yhteisestä tulevaisuudenkuvasta niin yritysten, yksilöiden kuin asiakkaidenkin näkökulmista. Työntekijöiden kanssa tapahtuneen tulevaisuustyön tuloksena olemme tunnistaneet toimialamme uudet osaamistarpeet”, kertoo FA:n kehitysjohtaja Katja Repo.

”Kouluttautumisen tarve ei ole poistunut mihinkään, päinvastoin. Oman osaamisen päivittäminen on tulevina vuosina entistä tärkeämpää”

KATJA REPO, kehitysjohtaja

Kokonaisremontti aikuisten koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseen

FA ehdottaa aikuisten koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseen kokonaisremonttia. Aikuiskoulutustukea on kehitettävä niin, että se mahdollistaa jatkossakin yksilölle työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämisen ja pienentää työttömyyden riskiä. Aikuiskoulutustuella on erityinen merkitys työntekijöiden lisäksi myös yrityksille ja kokonaisille toimialoille niiden valmistautuessa työelämän muutoksiin.

”Järjestelmää tulee kehittää joustavammaksi ja sen pitäisi vastata paremmin sekä työnantajan että yksilön tarpeisiin. Jatkossa päätoimisen opiskelun rinnalla tulisi tukea erityisesti osa-aikaista opiskelua töiden ohessa. Erityisen tärkeää on tehdä muutokset asteittain ja riittävällä siirtymäajalla, jotta nykyisen järjestelmän käyttäjät ehtivät sopeutua muutoksiin.”

Vaikka FA kannattaa nykyisillä ehdoilla olevan aikuiskoulutustuen lakkauttamista, järjestö peräänkuuluttaa uuden, toimivamman järjestelmän luomisen välttämättömyyttä.

”On tärkeä pitää mielessä, että investointi osaamiseen vähentää pitkällä aikavälillä työttömyyden riskiä ja edistää talouden kestävyyttä. Sen sijaan, että tämä merkittävä järjestelmä lakkautetaan kokonaan, tulisi panostaa sen kehittämiseen vastaamaan entistä paremmin nykyajan ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin”, Repo toteaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja