Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto sähköautopalojen tutkijoille

Auto palaa
  • Palosuojelurahasto palkitsi sähköautojen ja litiumakkupalojen sammutusratkaisuja.
  • Sähköautot yleistyvät Suomessa merkittävästi, siksi sähköautopaloihin liittyvät innovaatiot ovat tärkeitä.
  • Innovaatiot parantavat työ- ja paloturvallisuutta.

Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto jaettiin tänä vuonna sähköautopalon sammuttamiseen kehitetylle uudelle ratkaisulle. Kotimainen keksintö suojelee sammuttajia akkupalossa vapautuvilta myrkyiltä samalla, kun se jäähdyttää akkua ja rajaa paloa. Myös muut palvelusuojelurahaston palkinnot jaettiin sähköautojen ja litiumakkupalojen sammuttamisratkaisuille.

”Sähköautojen määrä suomalaisilla teillä kasvaa jatkuvasti ja vuoteen 2030 mennessä Suomessa arvellaan olevan jo 600 000 täyssähköautoa ja ladattavaa hybridiautoa. Sähköautopalojen sammuttaminen poikkeaa huomattavasti normaalista autopalon sammuttamisesta, siksi niiden sammutukseen liittyvät innovaatiot ovat erityisen tärkeitä. Nyt palkitut innovaatiot parantavat sekä palomiesten turvallisuutta että parantavat laajempien vahinkojen ehkäisyä”, Finanssiala ry:n johtava asiantuntija ja Palosuojelurahaston hallituksen jäsen Petri Mero sanoo.

Palosuojelurahaston vuoden 2021 innovaatiopalkinnon sekä 12 000 euron palkintorahan saivat erikoistutkija Marko Hassinen, tutkija Juha Laitinen ja tuotepäällikkö Jari Mikkonen suodattavan sammutuspeitteen kehittämisestä ajoneuvopaloille. Innovaatiopalkinnon toinen sija jaettiin kahden työryhmän kesken. Palkinto myönnettiin sähköautojen alustasprinklerin sekä litiumakkupalojen sammuttamiseen tarkoitettujen sammutusaltaiden kehittäjille. Molemmat tahot saivat 5 000 euron palkintorahan. Lisäksi rahasto myönsi neljä kunniamainintaa.

Sähköautopaloissa vapautuu myrkyllisiä yhdisteitä – uusi ratkaisu suojelee sammuttajia ja sivullisia

Ajoneuvojen akkupalojen sammuttamiseen suunnitellussa suodattavassa sammutuspeitteessä on kyse uudenlaisesta sammutustekniikasta, johon on yhdistetty eristäminen, vedellä jäähdyttäminen ja savukaasujen suodattaminen yhdeksi tuotteeksi. Tuote suodattaa akkupaloista vapautuvista höyryistä vaarallisimmat myrkylliset yhdisteet ja samalla jäähdyttää sekä akkua että rajaa paloa.

Akkupaloissa sammuttaja joutuu pahimmissa tapauksissa työskentelemään ajoneuvon läheisyydessä pitkiäkin aikoja ja altistuu siitä syntyville myrkyllisille yhdisteille. Lisäksi monissa tapauksissa myös sivulliset ovat vaarassa altistua palosta syntyville vaarallisille höyryille.

”Innovaatio parantaa työ- ja paloturvallisuutta, sillä se vähentää sammuttajien ja sivullisten altistumista vaarallisille kemiallisille yhdisteille sekä hillitsee sähköautopalon leviämistä muihin ajoneuvoihin tai ympäristöön”, kertoo Marko Hassinen, yksi innovaation kehittäjistä.

Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta. Tänä vuonna palkinto jaettiin jo 14. kerran. Palkintoina sekä kunniamainintoina jaettiin tänä vuonna yhteensä 30 000 euroa. Ensi vuonna palkintopotti on 50 000 euroa.

Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamaan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa.

Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt mainittuja tavoitteita. Palkinto voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai vastaava muu uusi keksintö. 

Palkinnon saajat julkistettiin keskiviikkona 17. marraskuuta pelastustoimen ajankohtaispäivillä Oulussa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan