Tutkimuslaitospomot: Talouden kasvu on turvattava muuttuneessa maailmantilanteessa – ei tapeta tuottavuutta liian raskaalla sääntelyllä

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju kommentoi tuoreeltaan FA:n hallitusohjelmatavoitteita.
  • Finanssiala ry julkisti hallitusohjelmatavoitteensa mediatilaisuudessa 25.4.2022
  • Tavoitteita kommentoivat tuoreeltaan tutkimuslaitos Laboren johtaja Mika Maliranta ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.
  • Kumpikin kommentaattori oli huolissaan kasvavan sääntelyn vaikutuksista talouden kasvuun.
  • Linkki tilaisuuden tallenteeseen on jutun lopussa.

Laboren johtaja Mika Maliranta nosti esiin Suomen pitämisen houkuttelevana sijoituskohteena. Avainasemassa on kansantalouden ja yritysten tuottavuus, jonka vuosikymmenen keskiarvo on 1,0 prosenttia. Optimistisimmassa skenaariossa kasvua olisi 3,3 prosenttia.

Maliranta toteaa, että hänen arvionsa olisi ollut vielä optimistisempi, jos kysymys olisi esitetty pari kuukautta aiemmin, ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

”Keskeistä on, että sijoitukset kohdentuvat sellaisiin yrityksiin, joissa työvoimaa käytetään kansantalouden kannalta tehokkaalla ja fiksulla, tuottavalla tavalla.”

Myös Etlan Aki Kangasharju nostaa esiin muuttuneen maailmantilanteen: Suomi on markkinana jo pitkään ollut saari, nyt myös Euroopan näkökulmasta pussinperä. Uudessa tilanteessa on pakko arvioida, miten kasvua saadaan lisää. Finanssialan hallitusohjelmatavoitteita Kangasharju pitää oikeutettuina mutta epäilee niiden riittävyyttä.

”Ala kun on vakaa toimija, myös toiveet ovat vakaita ja kohtuullisia – ei rettelöintiä eikä liiallista sääntelyä. Samalla herää epäilys, riittääkö se uudessa maailmantilanteessa. Pahoin pelkään, että ei: yhteiskunta tarvitaan laajasti mukaan talkoisiin, jotta kasvua voitaisiin saada.”

Maliranta jakaa huolen, jonka Finanssiala ry on esittänyt hallitusohjelmatavoitteissaan: sääntelyn on ohjattava rahoitusmarkkinaa tehokkaaseen toimintaan, jotta rahat suuntautuvat juuri niihin yrityksiin, joissa potentiaalia kasvattaa tuottavuuttaan.

”Olen hieman huolissani kasvavasta sääntelystä, emmehän suojele itseämme kuoliaaksi”, Maliranta kiteyttää.