Finanssiala eturintamassa hyödyntämässä generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksia

Generatiivinen tekoäly on käynnistänyt vilkkaan keskustelun koko yhteiskunnan tasolla, mutta aiheen käsittely kaipaa pintaa syvemmälle meneviä ja konkreettisia näkemyksiä. Erityisesti hyötyjen ja mahdollisuuksien avaamiselle on kasvava tarve. Finanssialalla on päätetty tarttua aiheeseen joukkovoimalla. Yli 800 alalla toimivaa ammattilaista kokoontui joulukuussa yhteen käynnistämään laajan vuoropuhelun generatiivisesta tekoälystä.

Finanssialan vuoropuhelussa keskitytään erityisesti siihen, millaista osaamista työelämässä tullaan jatkossa tarvitsemaan, kun generatiivinen tekoäly muuttaa työn tekemistä. Tiedon ja osaamisen kehittämisen lisäksi tulemme tarvitsemaan konkreettisia työkaluja sekä toimintatapojen uudistamista. Vuoropuheluun osallistuvat yhteistyössä alan etujärjestöt, työpaikat ja oppilaitokset. Aiheen käsittelyssä hyödynnetään Tulevaisuusvuoropuhelu-mallia, joka sopii kaikille toimialoille ja työpaikoille.

======
Haluamme finanssialalla olla eturintamassa hyödyntämässä tekoälyn mahdollisuuksia. 
======

Tekoälystä puhutaan usein työn tehostamisen ja katoamisen kautta. Finanssialalla haluamme lähestyä aihetta ennen kaikkea uusien mahdollisuuksien kulmasta: miten voisimme jatkossa tehdä työtä entistä mielekkäämmällä sekä hyvinvointia ja tuottavuutta tukevalla tavalla. Yhteisten pelisääntöjen ja eettisten kysymysten tunnistaminen on tässä kohtaa tärkeää. Haluamme finanssialalla olla eturintamassa hyödyntämässä tekoälyn mahdollisuuksia. Nyt käynnistetyn Tulevaisuusvuoropuhelun avulla voimme lisätä yhteistä ymmärrystä muutoksesta sekä tukea alan työpaikkoja hyödyntämään generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksia. Kevääseen saakka kestävä vuoropuhelu tuottaa arvokasta tietoa myös laajemmin koko työelämän käyttöön.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Talouselämän mielipidepalstalla.

Katja Repo, kehitysjohtaja
Finanssiala ry

Liisa Halme, yhteyspäällikkö
Ammattiliitto Pro ry

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja