Suomalaisten sijoittamista ja omaehtoista varautumista seniorivaiheeseen ei saa romuttaa sijoittamisen verotuksen kiristyksillä

Maan hallitus valmistautuu kehysriiheen tiukalla ja vastuullisella taloudenpidon linjalla. Sille annamme vahvan tuen, koska hyvinvointiyhteiskuntamme vaatii uudistamista. Kasvun tukemisessa tärkeää on se, ettei suomalaisten työtä ja sijoittamista veroteta liiaksi. Suomalaisilla on oltava mahdollisuus vaurastua ja tukea kulutuksellaan kansantaloutta. Suomalaisten vaurastuminen ja sen edistäminen eri kansankapitalismin keinoin on huomioitu hallitusohjelmassa hyvin.

Vapaaehtoinen eläkesäästäminen on hyvä keino täydentää lakisääteistä eläketurvaa. Tällä hetkellä puoli miljoonaa suomalaista säästää vielä vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin. Suurin osa heistä on tavallisia keskituloisia suomalaisia, jotka ottivat vakuutuksen toistakymmentä vuotta sitten. Vakuutusten uusmyynti loppui poukkoilevan sääntelyn vuoksi reilut 10 vuotta sitten.

Vapaaehtoista eläkesäästämistä pitää elvyttää, eikä siihen sisältyvää verovähennyskannustetta pidä poistaa. Yksilön omien säästöjen nostaminen työeläkkeen vanhuuseläkeiässä on tehtävä mahdolliseksi tuloverolain muutoksella. Pitkäjänteiseen, erityisesti tiettyyn ikään sidottuun eläkesäästämiseen on vaikea sitoutua ilman kannusteita.

======
Uuden lähdeveron maksajiksi joutuisivat lopulta

rahastosijoittajat, eläkkeensaajat sekä tieteen ja taiteen tekijät.
======

Julkisuuteen on viime aikoina jälleen ponnahtanut esitys, että institutionaalisille sijoittajille säädettäisiin uusi lähdevero. Valtiovarainministeriön asiantuntijaryhmä selvitti viime vaalikaudella lähdeveron vaikutuksia ja päätyi siihen, että se soveltuisi huonosti nykyiseen osinkoverojärjestelmään. 

Uuden lähdeveron maksajiksi joutuisivat lopulta rahastosijoittajat, eläkkeensaajat sekä tieteen ja taiteen tekijät.  Sijoitusrahastoihin kohdistuvasta verosta kärsisivät noin 1,5 miljoonaa suomalaista piensijoittajaa. Lähdevero antaisi myös kilpailuedun ulkomaisille rahastoille ja kannustaisi rahastoja siirtämään toimintaa pois Suomesta. Samalla Suomesta poistuisi työpaikkoja ja verotuloja.

Sijoitusrahastot ovat merkittäviä omistajia useissa suomalaisissa yrityksissä. On tärkeää, että suomalaisyritykset säilyvät kiinnostavana sijoituskohteena jatkossakin.

Työeläkeyhtiöiden joutuminen osinkojen lähdeverotuksen kohteeksi lisäisi eläkejärjestelmän verorasitusta. Eläkejärjestelmämme perustuu osin rahastointiin ja korkoa korolle periaatteeseen. Pienikin kustannus kertaantuu johtaen pitkällä aikavälillä eläkevarojen määrän jäämisen tavoiteltua matalammaksi. Laskun maksavat suomalaiset yritykset ja työntekijät.

Hallitukselta odotamme nyt viisautta, ettei suomalaisten sijoittamista ja omaehtoista varautumista seniorivaiheeseen romuteta kiristämällä sijoittamisen verotusta.  On tärkeää, että ihmisillä on vastuuta omasta taloudestaan.  Yksilöiden pitkäaikainen säästäminen ja esimerkiksi vanhuuteen varautuminen helpottavat julkisen sektorin kustannuspainetta.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan