Eläkeläiset ovat entistä varakkaampia ja tekevät pidempää työuraa

65–74-vuotiailla korkein nettovarallisuus. 

Eläköityminen myöhentyi viidellä kuukaudella 2020.

Keskimäärin eläkkeelle jäätiin 61,9 vuotiaana.

Työeläkkeensaajat ovat varakkaampia kuin koskaan, selviää Eläketurvakeskuksen (ETK) tilastoista. Nettovarallisuus, eli varat vähennettynä veloilla, on Suomessa korkein 65–74-vuotiailla. Samaan aikaan eläkeikä on myöhentynyt: ETK:n tilastojen mukaan suomalaiset siirtyivät työeläkkeelle viisi kuukautta edellisvuotta myöhemmin, keskimäärin 61,9-vuotiaana.

Omasta hyvinvoinnistaan huolehtivat ovat toimintakykyisempiä ja vaurastuessaan todennäköisesti halukkaampia ottamaan vastuuta myös oman hyvinvointinsa rahoituksesta.

”Suomi tarvitsee sorvin ääressä jatkavia. Työeläkejärjestelmä hyötyy ikääntyvien pidemmästä työssäolosta. Kasvava hyvinvointi vähentää todennäköisesti myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta”, toteaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Päivi Luna.

Samaan aikaan kun eläkeläiset vaurastuvat, pienituloisuus on suurinta 18–24-vuotiaiden keskuudessa. Nuorten taloudellinen tilanne on ETK:n mukaan kolhiintunut korona-aikana.

Nyt vauraimmilla ja vakaammilla sukupolvilla on mahdollisuus kantaa vastuuta tulevaisuudesta.

”Nyt jos koskaan on hyvä hetki harkita, voisiko omalla varautumisellaan jotenkin edesauttaa vanhuuden hyvinvointiaan.”

“Työeläkejärjestelmä hyötyy ikääntyvien pidemmästä työssäolosta. Kasvava hyvinvointi vähentää todennäköisesti myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta.”

PÄIVI LUNA, johtava asiantuntija

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat