Epävarmuus taloudesta kasvanut suomalaisten keskuudessa – nyt tarvitsemme vakautta ja turvaa

  • Puolet suomalaisista ei ole muuttanut investointisuunnitelmiaan, kuten asunnon tai vapaa-ajan asunnon ostamista tai remontointia, kuluttajahintojen ja korkojen nousun tai maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi.
  • Varovaisuutta on ilmassa, koska yhteensä vajaalla 45 prosentilla on investointien suhteen harkinta-aika pidentynyt tai suunnitelmista on kokonaan luovuttu.
  • Finanssiala ry:n (FA) tilaaman kansalaiskyselyn toteutti Norstat Oy. Kyselyyn vastasi 2 011 henkilöä.
  • Kyselyn tulokset ja FA:n hallitusohjelmatavoitteet esiteltiin mediatilaisuudessa 25.4.2022 Tilaisuuden tallenne jutun lopussa.

Kansalaiskyselyn vastaajista 43 prosenttia arvioi, että Suomi on maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta edelleen houkutteleva ja turvallinen investointi- ja sijoituskohde. Viidennes vastaajista oli kuitenkin eri mieltä.

”Nyt tarvitsemme turvaa ja hyvinvointia. On varmistettava eri tavoin, että Suomi säilyy kotitalouksille, yrityksille ja sijoittajille houkuttelevana ja turvallisena investointi- ja sijoituskohteena. Kansalaiskyselyn tulokset viestivät kasvaneesta epävarmuudesta. Näinä aikoina korostuu vastuullisen finanssitoimialan merkitys yritysten ja kotitalouksien rahoittajana, pitkäaikaisena sijoittajana sekä riskien vakuuttajana”, muistuttaa FA:n hallituksen puheenjohtaja Juha Koponen.

Tulevan hallituksen sitouduttava maltilliseen sääntelyyn ja verotukseen

Finanssiala ry on laatinut hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2023 – 2027. Pääteemoina ovat:

  • Järkeä sääntelyyn – vähemmän on enemmän.
  • Malttia verotukseen – vauhtia kasvuun.    
  • Raha puhuu vihreästi – rahoituksella ja sijoittamisella suunta kestäväksi.

”Erityisesti tässä tilanteessa on tärkeä huolehtia finanssitoimialan kyvystä rahoittaa talouskasvua ja työllisyyttä. Tämä edellyttää sitä, että tulevalla vaalikaudella toimialan sääntelyyn ja verotukseen ei tehdä kiristyksiä. On vältettävä esimerkiksi pankkien pääomavaatimusten tiukennusta ja taloudellisten rasitteiden lisäämistä”, korostaa FA:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

FA esittää, että tuleva hallitus sitoutuu pitämään finanssitoimialan sääntelyn järkevällä ja maltillisella tasolla eikä kansallisella lisäsääntelyllä luoda alalle uusia rasitteita. Jos sääntely ei ole hallittavissa, se ei ole myöskään tehokasta. Rohkeasti on arvioitava, onko sääntelyä myös purettava.

Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat pitkään olleet Suomen suurimpia veronmaksajia. Finanssialalle ei pidä ottaa käyttöön uusia erillisveroja, jotka heikentävät suomalaisen finanssialan kilpailumahdollisuuksia ja lisäävät asiakkaiden kustannuksia.

Finanssialalla on rahoittajana ja riskien jakajana keskeinen rooli ilmastokriisiin vastaamisessa ja luontokadon torjunnassa. Toimiala kantaa vastuun ja vauhdittaa talouden vihreää siirtymää. Vastuullisilla sijoitus- ja rahoituspäätöksillä voidaan ohjata rahavirtoja sellaisiin kohteisiin, jotka edistävät kestävää kehitystä. Viime kädessä on kyse tavallisten ihmisten rahoista säästäjinä, sijoittajina ja tulevina eläkeläisinä.

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan