Esko Kivisaari: “Tahtoa rahoittaa kestäviä kohteita on jopa enemmän kuin kestävyyden kriteerit täyttäviä sijoituskohteita”

  • Finanssiala ry järjestää 12.7. klo 15–15.45 Porissa kauppakeskus Puuvillassa SuomiAreena-keskustelutilaisuuden ”Raha puhuu vihreästi – naiset ja nuoret suunnannäyttäjinä?”
  • Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta ja kuulemaan, mitä Alviina Alametsä (vihr.), Jouni Ovaska (kesk.), Matias Mäkynen (sd.), Lulu Ranne (ps.), Tuuli Kaskinen (CLC) sekä Esko Kivisaari (FA) ajattelevat Raha puhuu vihreästi -teemoista.  

Kestävä kehitys ja kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ovat hyvinvointimme ja kestävän kasvun edellytys. Finanssialalla on rahoittajana ja riskien jakajana keskeinen rooli ilmastokriisiin vastaamisessa ja luontokadon torjunnassa. Epävakaassa maailmantilanteessa on tärkeää pitää Suomi houkuttelevana investointi- ja sijoituskohteena. Uudet innovaatiot ovat tärkeitä. Erityisen tärkeää on pohtia sitä, miten innovointi tapahtuu kestävästi ja vihreää siirtymää tukien. Miten esimerkiksi yrityksiä voidaan kannustaa innovoimaan kestävästi?

Climate Leadership Coalitionin, CLC:n toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen sanoo, että tärkein motivaattori yrityksille on tietoisuus siitä, että vihreät markkinat kannattavat.

”Yrityksille tulee luoda uskoa siihen, että tulevaisuudessa ihmiset haluavat markkinoille yhä vihreämpiä tuotteita. Siihen parhaiten toimivaksi työkaluksi on osoittautunut hiilen hinnoittelu. Euroopan unionissa päästökauppajärjestelmän pitkäjänteinen vahvistaminen on vahvin keino.”

Yksittäisen kansalaisen sijoituksilla on merkitystä vihreän siirtymän kirittäjänä

Vastuullisilla sijoitus- ja rahoituspäätöksillä voidaan ohjata rahavirtoja sellaisiin kohteisiin, jotka edistävät kestävää kehitystä. On tärkeää muistaa, että viime kädessä kyse on tavallisten ihmisten rahoista säästäjinä, sijoittajina ja tulevina eläkeläisinä. Yksittäisillä sijoittajillakin on suuri merkitys kestävyysmurroksen rahoittamisessa ja rahan ohjaamisessa kestävämpiin kohteisiin.

”Vihreään siirtymään tarvitaan Euroopassa 5 000 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. Lähtöpanos rahoitukselle on tullut julkiselta sektorilta, joka green dealin kautta osoittaa varoja siirtymään. Mutta muutoksen vauhti syntyy yksityisistä sijoituksista, jotka ohjautuvat koko ajan enemmän vihreisiin kohteisiin. Osana tätä rahoituskokonaisuutta myös yksittäisen ihmisen sijoituksilla on merkitys. Pankin tiskiltäkin saa ostettua vihreitä rahasto-osuuksia ja rohkeimmat voivat laittaa rahansa murrosta hyödyntäviin kasvuyrityksiin”, toteaa Kaskinen. 

Finanssiala on murroksessa mukana

Tahtoa rahoittaa kestäviä kohteita on jopa enemmän kuin kestävyyden kriteerit täyttäviä sijoituskohteita, kertoo FA:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari. Kestävän rahoituksen edistäminen on oppimatka finanssialalle siinä missä muillekin aloille ja toimijoille.

EU pyrkii sääntelyn avulla parantamaan kestävien sijoitustuotteiden vertailtavuutta ja läpinäkyvyyttä. Finanssialan yritykset tekevät hartiavoimin töitä, jotta sijoitustuotteiden kestävyysominaisuudet tulisivat myös kuluttaja-asiakkaille mahdollisimman ymmärrettäviksi. Lähivuodet maksettaneen vielä oppirahoja, kunnes sääntelykehys saadaan valmiiksi.

”Kestävyydestä on tulossa hyvä vauhtia valtavirtaa myös finanssialalla. Esimerkiksi saastuttavat kohteet sijoituksina alkavat olla huomattava riski, joten viisas yksityissijoittajakin turvaa sijoituksensa huolehtimalla, että salkussa on kestävyyden huomioon ottavia kohteita. Sellaisia ovat esimerkiksi kohteet, joilla on uskottava siirtymäsuunnitelma”, Kivisaari kuvailee ja jatkaa:

”Haluamme alana muuttaa yhteiskuntaa kestäväksi, mutta finanssiala ei voi johtaa kehitystä. Kestävyysmurroksen johtajuus kuuluu päättäjille, joiden on kyettävä tekemään rohkeaa ilmastopolitiikkaa. Siihen kuuluu saastuttavan ja vahingollisen liiketoiminnan sääntely ja ympäristön kannalta vahingollisten yritystukien lopettaminen.”