Hetun rinnalle ei pidä tuoda uutta yksilöintitunnusta – sukupuolineutraalius perusteltua ja hetujen riittävyys turvattava

  • Finanssialan mielestä sukupuolisidonnaisuuden poistamiselle henkilötunnuksesta on hyvät perusteet.
  • Henkilötunnusten riittävyyden takaaminen ja henkilötunnusten jakelun kehittäminen nykyistä sujuvammaksi ovat myös perusteltuja uudistuksia.
  • Henkilötunnuksen rinnalle ei pidä luoda uutta yksilöintitunnusta – uuden rinnakkaisen yksilöintitunnuksen käyttöönoton hyötyjä ei ole tunnistettu. Mikäli rinnakkainen tunnus korvaisi henkilötunnuksen tulevaisuudessa kokonaan, arvioi FA kustannusten nousevan miljardiluokkaan.

Henkilötunnusjärjestelmän uudistaminen etenee. Maan hallitus on antanut ehdotuksensa järjestelmän kehittämiseen liittyväksi lainsäädännöksi. Ehdotus on nyt lausuntokierroksella 4.3. saakka. Nykyinen henkilötunnusjärjestelmä uudistuisi siten, että Suomeen esimerkiksi töiden johdosta muuttavat henkilöt voisivat saada henkilötunnuksen nykyistä aiemmin, henkilötunnuksesta tulisi sukupuolineutraali ja hetun rinnalle luotaisiin uusi yksilöintitunnus.

Henkilötunnuksen uudistamisessa on luovuttava uuden yksilöintitunnuksen luomisesta nykyisen henkilötunnuksen rinnalle. Henkilötunnuksen uudistusta valmisteltiin työryhmässä viime vuoden aikana. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan, että nykyisten henkilötunnusten rinnalle luotaisiin uusimuotoinen yksilöintitunnus. Finanssiala ry (FA) oli mukana työryhmässä. FA kuitenkin jätti työhön eriävän mielipiteen: uusimuotoisen yksilöintitunnuksen luominen ei yksinkertaisesti kannata.

Asiaa selvitettiin jo nykyistä työryhmää edeltäneen työryhmän voimin kaksi vuotta sitten. Tuolloin työryhmä totesi, ettei uusimuotoinen henkilötunnus ollut toteuttamiskelpoinen.

”Käsittääksemme tilanne ei ole muuttunut. Myös hankkeen elokuussa 2021 suorittaman vaikutusarviokyselyn vastauksista käy ilmi, että iso osa vastaajista ei edelleenkään näe uusimuotoisen yksilöintitunnuksen käyttöönotossa hyötyjä. Joka tapauksessa hyödyt olisivat marginaalisia verrattuna uuden yksilöintitunnuksen aiheuttamiin kustannuksiin ja käyttöönoton käytännön vaikeuksiin”, sanoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Teija Kaarlela.

Finanssialan mukaan jää epäselväksi, mikä on se välitön hyöty tai välttämätön tarve, johon uutta yksilöintitunnusta tällä hetkellä tarvitaan. Hankkeen kuluessa on myös useaan otteeseen esitetty epäilyksiä tunnusten rinnakkaiskäytön toimivuudesta organisaatioiden välisessä tietojen vaihdossa.

”Nykyisessä esityksessä on keskityttävä siihen, että henkilötunnuksista tehdään sukupuolineutraaleja, että tunnusten riittävyys on taattu ja että niitä pystytään antamaan ihmisille nykyistä sujuvammin. Näille uudistuksille on olemassa ymmärrettäviä perusteluja”, Kaarlela toteaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan