Juha Koponen: Nyt tarvitsemme vakautta ja turvaa, kun epävarmuus taloudesta kasvanut

Finanssiala ry:n puheenjohtaja Juha Koposen mukaan pankit, vakuutusyhtiöt, työeläkeyhtiöt ja sijoitusrahastot vauhdittavat Suomen kasvua ja työllisyyttä, kunhan alan kilpailukyvystä huolehditaan. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Puolet suomalaisista ei ole muuttanut lainkaan omia investointisuunnitelmiaan, kuten asunnon tai vapaa-ajan asunnon ostamista tai remontointia, kuluttajahintojen ja korkojen nousun tai maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. Varovaisuutta on kuitenkin ilmassa, koska yhteensä vajaalla 45 prosentilla on investointien suhteen harkinta-aika pidentynyt tai suunnitelmista on kokonaan luovuttu. Nuoremmat ikäluokat ja naiset vastasivat muita useammin, että kuluttajahintojen ja korkojen nousu on vaikuttanut heidän investointisuunnitelmiinsa.

Finanssiala ry:n (FA) tilaaman kansalaiskyselyn toteutti Norstat Oy. Kyselyyn vastasi 2 011 ihmistä.

Kansalaiskyselyn vastaajista 43 prosenttia arvioi, että Suomi on maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta edelleen houkutteleva ja turvallinen investointi- ja sijoituskohde. Viidennes vastaajista oli kuitenkin eri mieltä. Kyselyn mukaan koronan koettiin vaikuttaneen kulutuskäyttäytymiseen Venäjän hyökkäyssotaa enemmän.

”Nyt tarvitsemme turvaa ja hyvinvointia. On varmistettava eri tavoin, että Suomi säilyy kotitalouksille, yrityksille ja sijoittajille houkuttelevana ja turvallisena investointi- ja sijoituskohteena. Kansalaiskyselyn tulokset viestivät kasvaneesta epävarmuudesta.  Näinä aikoina korostuu vastuullisen finanssitoimialan merkitys yritysten ja kotitalouksien rahoittajana, pitkäaikaisena sijoittajana sekä riskien vakuuttajana”, muistuttaa FA:n hallituksen puheenjohtaja Juha Koponen.

Koposen mukaan pankit, vakuutusyhtiöt, työeläkeyhtiöt ja sijoitusrahastot vauhdittavat Suomen kasvua ja työllisyyttä, kunhan alan kilpailukyvystä huolehditaan.

”Ilman tervettä ja hyvin toimivaa finanssialaa Suomessa ei ole mahdollista ylläpitää talouskasvua ja hyvinvointia. Alan palveluilla on hyvin keskeinen merkitys elinkeinoelämän kasvumahdollisuuksien ja kilpailukyvyn edistämisessä”, Koponen toteaa.

Talouspakotteet kiihdyttävät inflaatiota

Ennusteet osoittavat, että talous kasvaa Euroopassa ja Suomessa tänä vuonna selvästi aiemmin arvioitua hitaammin. Suomen talous oli toipumassa koronakriisistä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

”Talouspakotteiden seurauksena inflaatio on kiihtynyt edelleen, mikä vähentää kotitalouksien ostovoimaa. Suomen ulkomaankauppa Venäjälle on pakotteiden seurauksena lähes loppumassa. Yleinen epävarmuuden kasvu heikentää yritysten ja kotitalouksien investointihaluja.”

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan