Finanssialan puheenjohtaja Juha Koponen: Vakuutusalalla otetaan uusi edistysaskel palkkakeskustelumallissa

Kuva: Shutterstock

Vakuutusalan uusi työehtosopimus on Finanssiala ry:n (FA) hallituksen puheenjohtajan Juha Koposen mielestä tulevaisuuteen vahvasti katsova. ”Arvostamme finanssialan kykyä tehdä sopimuksia ja kiitämme Ammattiliitto Pron ja Palvelualojen työnantajien neuvottelijoita tuloksesta.”

Koponen pitää tärkeänä, että uusi sopimus uudistaa merkittävällä tavalla jo vuodesta 2009 käytössä ollutta palkkakeskustelumallia, jossa osa palkankorotuksista määräytyy henkilökohtaisen palkkakeskustelun perusteella. ”On todella merkityksellistä, että vakuutusalalla jatketaan finanssityön tulevaisuuskeskustelua tiiviissä yhteistyössä Pron, Paltan ja FA:n kesken.”  

Finanssiala ry ja sen jäsenyritykset ovat Palvelualojen työnantajat Paltan työmarkkinajäseniä. Tämän johdosta Palta vastaa sekä rahoitus- että vakuutusalan työehtoneuvotteluista ja -sopimuksista. FA ja Palta huolehtivat yhdessä työntekijäliittojen kanssa finanssityön kehittämisestä.

Palkkakeskustelumallia uudistetaan pilottimallin avulla

Vakuutusalan sopimuskausi on 1.2.2022 – 31.1.2024. Toinen vuosi on ehdollinen: ellei vuoden 2023 palkkaratkaisusta päästä yksimielisyyteen 31.10.2022 mennessä, sopimus päättyy 31.1.2023. Sopimuksen piirissä on noin 10 000 toimihenkilöä.

Konttoritoimihenkilöiden palkkoja korotetaan 1.5.2022 alkaen 1 prosentin yleiskorotuksella ja 1.6.2022 alkaen palkkakeskusteluerällä, jonka suuruus on 1 prosentti. Palkkakeskusteluerä on mahdollista maksaa joustavasti kuuden kuukauden ajanjaksolla 1.6. – 1.12.2022 siten, että sopimuskauden kustannusvaikutus pysyy samana. Vähimmäispalkkoja korotetaan 1 prosentilla. Kenttämiesten palkkoja korotetaan 1.5.2022 alkaen 2 prosentin yleiskorotuksella. Vähimmäispalkkoja korotetaan yleiskorotuksella.

Molemmilla neuvotteluosapuolilla oli halua uudistaa palkkakeskustelumallia, koska se koetaan yleisesti raskaaksi. Hyvässä yhteisymmärryksessä päädyttiin kevennettyyn pilottimalliin. Sen aikana yrityksessä voidaan muun muassa yhdistää eri keskusteluja tai hyödyntää jo käytössä olevia keskusteluja pätevyyden ja suoriutumisen arvioinnissa. Työnantaja päättää, ottaako se käyttöön palkkakeskustelupilotin vai jatkaako se palkkakeskusteluja nykyisen mallin mukaisesti.

”Prosta tulleen jatkuvan arvioinnin idean pohjalta työnantaja esitti kevennettyä palkkakeskustelumallia, jota työstettiin yhdessä neuvottelujen aikana. Malli on merkittävä avaus joustavamman ja yrityksen tarpeet huomioivan keskustelun suuntaan”, Paltan neuvottelujohtaja Anu Sajavaara sanoo.

Palkkakeskustelu edistää palkkatietämystä

Tärkeä osa palkkakeskustelumallia on toimen vaativuuden säännöllinen tarkastelu ja palkkaperusteiden läpikäynti. Tämä toteutetaan jatkossakin palkkakeskustelujen yhteydessä. Uuden sopimuksen myötä myös palkkaryhmien yläpuolisten kanssa tulee käydä läpi palkan määräytymisen perusteet.

”On tärkeää tietää, miten tehtävien vaativuus on yrityksessä arvioitu, mistä oma palkka muodostuu ja miten siihen voi vaikuttaa esimerkiksi omaa osaamista kehittämällä”, johtaja Antti Hakala Prosta toteaa.

Osapuolet jatkavat vakuutusalan tulevaisuusdialogia

Vakuutusala jatkaa hyvää yhteistyötä tulevaisuuteen keskittyvässä Tulevaisuuden työ -työryhmän merkeissä. Aiempi Vakuuttava työ 2030 -hanke on saanut paljon kehuja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hyvä yhteistyö jatkuu läpi sopimuskauden. Osapuolet pyrkivät kehittämään ja selkeyttämään työehtosopimuksen määräyksiä. Uudistamistyössä huomioidaan myös uusi yhteistoimintalaki ja elokuussa voimaan tuleva perhevapaauudistus.

Haastattelupyynnöt Juha Koposelle FA:n viestinnän kautta: 020 793 4240.